waarneming

De Honk

archeologisch element
ID
983891
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983891

Beschrijving

In functie van de funderingswerken werd een vlak aangelegd op -60 cm onder het maaiveld. Dit bleek meteen ook het afbraakniveau van enkele muurresten te zijn. Ongeveer in het midden van het projectgebied en parallel aan de Minderbroedersstraat werden twee NO-ZW-georiënteerde, bakstenen funderingen aangesneden. Deze lagen op een onderlinge afstand van ca. 1,8 m. Ten oosten van deze muren en loodrecht hierop bleef een 42 cm brede, bakstenen fundering fragmentair bewaard (S3). De aansluiting tussen de parallelle muren S1/S2 en de dwarse muur S3 is doorbroken door een nutsleiding. Vermoedelijk sloten de muren echter wel op elkaar aan.
De juiste functie van de muren is niet helemaal duidelijk. Hoewel deze qua gebruikt bouwmateriaal niet echt oud lijken te zijn (late nieuwe tijd maar eerder nieuwste tijd) lijken ze alleszins wel ouder te zijn dan de aanpalende bebouwing. Een projectie ervan op enkele historische kaarten en kadastersplannen is weinig verhelderend.

Na de afgraving tot op -60 cm werd er worteldoek over het vlak gelegd en werd het opnieuw aangevuld met steenslag. Naderhand werden ook de funderingszolen van het toekomstig gebouw uitgegraven. Deze smalle sleufjes reikten nog 25 cm dieper dan het uitgegraven vlak. In de sleufjes werden geen bijkomende sporen meer aangetroffen. Er werden geen vondsten aangetroffen bij de beperkte afgravingen.

De onderliggende lagen blijven in situ bewaard.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Muurresten nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Honk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983891 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.