waarneming

Nieuwland

archeologisch element
ID
984602
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984602

Beschrijving

De opgraving vond plaats in een deel van de stad Gent dat tot  zeker in de late middeleeuwen in een overstromingsgevoelig gebied lag. De oudste sporen, namelijk greppelsystemen, zijn dan ook te koppelen aan mogelijke bleekweiden. Na diverse ophogingspakketten kwamen dan de oudste sporen van bewoning aan het licht, burgerhuizen langs Nieuwland, en de daarmee geassocieerde structuren. In de 19de eeuw maakte deze bebouwing plaats voor een tweede fase van bebouwing.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de eeuwse bebouwing

Datering: 19de eeuw
Typologie: gebouwplattegronden, muurresten, vloeren, waterputten, woonhuizen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sommige van de muurresten kunnen gekoppeld worden aan het primitief kadaster van Gent uit 1830.

Greppelsysteem en waterkuil

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, kuilen, waterkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste sporen van landinname behoren tot een systeem van parallelle greppels. Ze werden aangelegd in alluviale lagen. Ze worden in verband gebracht met de laatmiddeleeuwse bleekweiden. In de vulling kwam ook huishoudelijk afval voor. Er werd pollenanalyse en radiokoolstofdatering uitgevoerd op stalen uit één van de greppels. Ze geven een datering tussen 1215 en 1278 en geven aan dat het land vooral door gras was ingenomen.

In hetzelfde vlak werd een waterkuil aangetroffen, die bovenop een dik veenpakket, een dempingspakket met een groot aandeel vondsten bevatte: baksteen, houtskool, kalk, bot, leer en organisch materiaal. Het aardewerk kon dit spoor in de 14de eeuw plaatsen.

Enkele kuilen bevatten eveneens aardewerk uit de 13de en 14de eeuw.

Ophoging en oudste bebouwing

Datering: nieuwe tijd
Typologie: beerputten, kuilen, muurresten, ophogingslagen, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende, eerder steriele, ophogingspakketten maken het terrein bouwrijp in de periode 15de eeuw. De eerste bakstenen bebouwing staat aangegeven op de 16de eeuwse cartografische bronnen en wordt aangegeven door bakstenen funderingen van 2 gebouwen.

Een mogelijke stookkuil kon enkel in vlak worden geregistreerd.

Een tonwaterput bevatte een fragment aardewerk uit de 17de eeuw.

Van twee beerputten bevatte er één een scherf uit de 14de eeuw.

Negen kuilen werden in de ophogingslagen aangelegd. Ze bevatten allen een kleiig-zandige vulling. Ze dateren vanaf de 14de tot de 17de eeuw en bevatten vondstmateriaal.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nieuwland [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984602 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.