Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sociaal woonblok ontworpen door Hugo Van Kuyck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100356

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex met 160 sociale appartementen en voorheen drie winkels, opgevat volgens de typologie van de Weense Hoven en gebouwd omstreeks 1936-1937 naar ontwerp van architect Hugo Van Kuyck in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociaal woonblok ontworpen door Hugo Van Kuyck

Halenstraat 61-71, Meloenstraat 2-20, Pompoenstraat 2-12, Veldstraat_AN 91-109 (Antwerpen)
Complex met 160 sociale appartementen en voorheen drie winkels, opgevat volgens de typologie van de Weense Hoven en gebouwd omstreeks 1936-1937 naar ontwerp van architect Hugo Van Kuyck in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning.