Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grafmonument Catharina Braem-Van den Oever

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100497   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100497

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het sobere grafmonument bestaat uit een combinatie van eenvoudige geometrische vormen in eenzelfde materiaal, met veel ruimte voor beplanting, in 1945 ontworpen door Renaat Braem.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Grafmonument Catharina Braem-Van den Oever

Herentalsebaan 576 (Antwerpen)
Het sobere grafmonument bestaat uit een combinatie van eenvoudige geometrische vormen in eenzelfde materiaal, met veel ruimte voor beplanting, in 1945 ontworpen door Renaat Braem.