Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadsmagazijn

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101216   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101216

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Stadsmagazijn met directeurswoning in eclectische stijl, doorlopend tot de Leguit. Het complex werd in 1876 ontworpen door stadsbouwmeester Pieter Dens, en opgetrokken in 1877. De voorbouw vormt een symmetrische eenheid met de aanpalende onderwijzerswoning van de Lagere Meisjesschool.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadsmagazijn

Keistraat 5-9, Leguit 4 (Antwerpen)
Stadsmagazijn met directeurswoning in eclectische stijl, doorlopend tot de Leguit. Het complex werd in 1876 ontworpen door stadsbouwmeester Pieter Dens, en opgetrokken in 1877. De voorbouw vormt een symmetrische eenheid met de aanpalende onderwijzerswoning van de Lagere Meisjesschool.