Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Pieter met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-01-1980 tot heden

ID
1015
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1015

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-01-1980  ID: 1342

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde parochiekerk Sint-Pieter met de ruime omgeving, bestaand uit het kerkhof, een deel van de Brikstraat en haar bebouwing bestaande uit de pastorie en een aantal boerenwoningen.Waarden

De omgeving van de Sint-Pieterskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Brikstraat 7 (Herne)
Oorspronkelijk ging het om een zeven traveeën breed éénlaags boerenhuis waarvan één travee werd verbouwd en dat met een anderhalve verdieping werd verhoogd.


Boerenwoning

Brikstraat 9 (Herne)
Boerenhuis van vijf traveeën met anderhalve verdieping afgedekt met een pannen zadeldak, daterend uit begin 19de eeuw.


Boerenwoning

Brikstraat 11 (Herne)
Dubbel boerenhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak, daterend uit einde 19de eeuw.


Boerenwoning

Brikstraat 13 (Herne)
Boerenhuisje van zes traveeën met anderhalve verdieping afgedekt met een zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.


Boerenwoning

Brikstraat 15 (Herne)
Boerenhuis van zes traveeën met anderhalve verdieping en een zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Pieter

Brikstraat 2 (Herne)
Heterogeen gebouw met ommuurd kerkhof, en volgende plattegrond: een westertoren met noordertraptorentje, een driebeukig hallenschip, een koor met driezijdige sluiting en flankerende sacristieën. Van de oudste toestand uit de 13de eeuw blijft de vierkante toren over.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Brikstraat zonder nummer (Herne)
Omheinde pastorie ten oosten van de kerk. Bakstenen poortgebouw afgedekt met een zadeldak, voorzien van een arduinen steekbooginrijpoort.