Beschermd monument

Gemeentehuis Desteldonk

Beschermd monument van 11-06-2010 tot heden
ID: 10203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10203

Besluiten

Gemeentehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2010  ID: 4716

Beschrijving

Het gemeentehuis van Desteldonk is beschermd als monument.Waarden

Het gemeentehuis van Gent (Desteldonk) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Conceptueel als gemeentehuis opgetrokken in 1884 naar ontwerp van architect Pieter Langerock, met tweeledige functie, met in het verhoogde kelderniveau de conciërgewoning en/of woning voor de veldwachter en daarboven op de eerste verdieping de publieke functie met de ruime raadzaal, de hal en de secretariaatskamer.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Gemeentehuis naar een (vroeg) ontwerp van architect Pieter Langerock (Gent 1859-Leuven 1923), die wordt gerekend tot de belangrijkste bouwmeesters uit de tweede generatie van de neogotische Sint-Lucasbeweging.
Baksteenbouw in neogotische stijl typerend voor eind 19de eeuwen gekenmerkt door twee langse vleugels tussen zijtrapgevels en bestaande uit één bouwlaag op verhoogde kelderverdieping onder twee, in nokhoogte verschillende, zadeldaken bedekt met leien. De ronde traptoren, geflankeerd door een langs de gevel opklimmende steektrap vormt een sterk architecturaal accent op de scheiding tussen de vleugels. De fijne detailafwerking binnen de neogotische vormentaal komt voor in de bewerking van de kroonlijsten, de dakkapellen, de trapleuning, de geveltoppen en de schoorstenen.
De oorspronkelijke binnenstructuur en kamerindeling uit de bouwperiode is volledig bewaard gebleven. Behouden inkomhal en gevelbrede raadzaal met neogotische balkenzoldering, parket of tegelvloer, eikenhouten deuren, schrijnwerk met glas-in-lood invulling.

sociaal-culturele waarde


Representatief voorbeeld van een gemeentehuis met opvallende veruiterlijkte vormgeving binnen een gemeentelijke plattelandscontext als teken van burgerlijke macht en autonomie.
Door zijn volume, silhouet en zijn rijke kasteelallure met toren overstijgt het gemeentehuis de landelijke architectuur en vormt aldus een sterk centraal punt in het beeld van het straatdorp en schept daardoor de indruk een dorpskern te vormen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Desteldonk

Moleneinde 14-16 (Gent)
Gebouwd als gemeentehuis in 1884, ontworpen door bouwmeester P. Langerock en onder leiding van aannemers I. Gaumery en A. De Meyer. Het gemeentehuis bestaat uit een lijstgevel, die samengesteld is uit twee overlangse vleugels van elk twee traveeën, beide onder zadeldak afgedekt met leien.