Beschermd monument

Gildehuis Den Enghel

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

ID: 10251   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10251

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het Gildehuis Den Enghel, meer specifiek het middeleeuws volume uitgezonderd de moderne uitbreiding, is beschermd als monument.Waarden

Huis Den Inghel middeleeuws volume uitgezonderd moderne uitbreiding is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte als de zuil met bladkapiteel verbonden met de zijmuren door segmentbogen als de recentere zandstenen zuilen met decoratieve ring en eenvoudig kapiteel en de huidige toegang met gesculpteerde kraagstenen (gezicht tussen bladeren) zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de middeleeuwse gebruikers. De achtergevel met zijn bouwsporen uit de gotische periode is een getuige van het wijzigende smaakoordeel van de bewoners die steeds de modernste vormgeving toepasten wat eveneens blijkt uit de kwalitatieve vormgeving van de 18de-eeuwse trap. Die evolutie wordt in 1912 voortgezet met een nieuwe prestigieuze, rijk gedecoreerde zandstenen voorgevel met sculptuur, nissen en decoratieve bovenbouw naar ontwerp van Amand Janssens als getuige van de nieuwe esthetische inzichten en verlangens bij burgerij, overheden en monumentenzorgers in de 19de en begin 20ste eeuw naar de neogotische vormgeving/reconstructie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, segmentbogen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. De twee segmentbogen, die de langsmuren en zuilen met elkaar verbinden,wijzen op een oorspronkelijke houten balkenlaag voordat het huidige gewelf werd geplaatst. De achtergevel werd in een latere fase met baksteen in een gotische vormgeving gebouwd: de bakstenen achterpuntgevel heeft twee rondboogvensters en een rechthoekig zoldervenster in de top. Bewaarde structuur en stenen trap uit de middeleeuwen, houten trap uit de 18de eeuw. In 1912 werd een nieuwe voorgevel naar ontwerp van Amand Janssens opgetrokken, geïnspireerd op de gevel van het voormalige Metselaarshuis aan de Cataloniëstraat. Het is een voorbeeld van de evolutie van de monumentenzorg in Vlaanderen, met name de reconstruerende strekking bij het begin van de 20ste eeuw en de wens van het toenmalige stadsbestuur van Gent de binnenstad te verfraaien met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1913.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. Later neringhuis van de brouwers. In 1912 werd een nieuwe voorgevel naar ontwerp van architect Amand Janssens opgetrokken, geïnspireerd op de gevel van het voormalige Metselaarshuis aan de Cataloniëstraat. Het is een voorbeeld van de evolutie van de monumentenzorg in Vlaanderen, met name de reconstruerende strekking bij het begin van de 20ste eeuw en de wens van het toenmalige stadsbestuur van Gent de binnenstad te verfraaien met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1913.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Representatief voorbeeld van een middeleeuws steen dat in latere fase wordt gebruikt als neringhuis.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gildehuis Den Enghel

Graslei 8 (Gent)
Het voormalig gildehuis Den Enghel is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, segmentbogen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.