Beschermd monument

Berg van Barmhartigheid

Beschermd monument van 20-07-1943 tot heden
ID: 10266   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10266

Besluiten

Religieuze gebouwen, marktkruis, schandpaal en Hotel de Coninck
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1943  ID: 74

Beschrijving

De Berg van Barmhartigheid, op het moment van bescherming in gebruik als stadsarchief, is beschermd als monument.Waarden

Het stadsarchief is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Berg van Barmhartigheid

Abrahamstraat 13, 15 (Gent)
Bergen van Barmhartigheid werden gesticht door aartshertogen Albrecht en Isabella. Wenceslas Coeberger (1561-1635) kocht van A. Triest het zogenaamde "Dondersteen", omvattende het perceel gelegen tussen Abrahamstraat, Bonifantenstraat en Botermanstraat. Het steen werd gesloopt in 1620 en in 1621 werd de nieuwe bouw voltooid.