Berg van Barmhartigheid

Beschermd monument van 20-07-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Abrahamstraat
Locatie Abrahamstraat 13, Abrahamstraat 15 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1035.1
  • 4.01/44021/118.1
  • OO001290

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Berg van Barmhartigheid

Abrahamstraat 13-15, Gent (Oost-Vlaanderen)

Bergen van Barmhartigheid werden gesticht door aartshertogen Albrecht en Isabella. Wenceslas Coeberger (1561-1635) kocht van A. Triest het zogenaamde "Dondersteen", omvattende het perceel gelegen tussen Abrahamstraat, Bonifantenstraat en Botermanstraat. Het steen werd gesloopt in 1620 en in 1621 werd de nieuwe bouw voltooid.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Berg van Barmhartigheid, op het moment van bescherming in gebruik als stadsarchief, is beschermd als monument.

Waarden

Het stadsarchief is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.