Persoon

Cobergher, Wenceslas

ID
799
URI
https://id.erfgoed.net/personen/799

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw

Albertusplein (Scherpenheuvel-Zichem)
Door Wenceslas Cobergheren ontworpen 17de-eeuwse bedevaartkerk met zevenhoekige plattegrond en centraal volume met barokke vormen geflankeerd door kapellen met 19de-eeuwse neobarokke bidplaatsen, restanten van een klooster met kruisweg met pijlerkapellen.


Berg van Barmhartigheid

Guido Gezellestraat 1, 1A, O.-L.-Vrouwestraat 45 (Kortrijk)
Voormalige Berg van Barmhartigheid, opgetrokken in een conservatieve, gotische stijl naar ontwerp van Wenzel Cobergher en onder leiding van Melchior de Somer en Robrecht Persijn. De werken werden aangevat in 1627, en omvatte onder meer de lokalen van de Berg en de naastgelegen woning van de superintendant. In de 20ste eeuw heringericht als archiefgebouw en de woning van de superintendant als woonhuis voor de archivaris-bibliothecaris. De lokalen van de Berg werden in 1944 verwoest en in 1960 wederopgebouwd naar oorspronkelijke vorm door J. Viérin en Poly Scherpereel, met een nieuw volume loodrecht op de vleugel aan de Guido Gezellestraat.


Berg van Barmhartigheid en woning van de beheerder

Abrahamstraat 13-15 (Gent)
De Bergen van Barmhartigheid werden gesticht door aartshertogen Albrecht en Isabella. Hofarchitect Wenceslas Cobergher kocht het zogenaamde Dondersteen, dat in 1620 werd gesloopt en in 1621 werd de nieuwe bouw voltooid. Monumentale lijstgevel van veertien traveeën en drie bouwlagen met twee parallelle zadeldaken. Eerste voorbeeld van Vlaamse barokstijl te Gent, opgetrokken uit baksteen verwerkt met zand- en hardsteen. Verankerde bakstenen achtergevel van zeventien traveeën en drie bouwlagen. Het 15de-eeuwse gebouw links ernaast werd aangepast en ingericht als woning voor de beheerder van de Berg van Barmhartigheid. Dit zandstenen gebouw omvat van acht traveeën en twee bouwlagen. Van het hoekpand met de Bonifantenstraat resteert een gekanteeld omheiningsmuurtje met een 17de-eeuws rondboogpoortje.


Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65-67 (Mechelen)
Het Hof van Busleyden is een voorbeeld van patriciërswoning zoals er in de eerste helft van de 16de eeuw te Mechelen verscheidene werden opgetrokken. Het vertoont laatgotische- en Brabants-gotische elementen met een aarzelend begin van renaissance-invloed, zichtbaar in de open galerij, en biedt een uitstekende illustratie van de toenmalige rijkere privé-architectuur, ondanks de restauraties, wijzigingen en quasi wederopbouw dat het onderging in de loop der tijden. In 1619 stichtte Wenzel Cobergher er de Berg van Barmhartigheid. Uitgebreid gebouwencomplex in bak- en zandsteen in kopiërende laatgotische stijl met poortgebouw en drie vleugels opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Hendrik Geeraertplein 6 (Nieuwpoort)
Parochiekerk gelegen binnen de voormalige vestingen, in het meest zuidelijke stadsgedeelte in nabijheid van de vroegere zuidelijke stadspoort. Reconstructie van circa 1922 van in oorsprong gotische hallenkerk met neogotische toren naast het noordelijke transept, omgeven door omhaagde grasperken afgezoomd met linden; natuurstenen zuil met verweerde inscriptie, vermoedelijk afkomstig uit de voormalige 15de-eeuwse kerk, ten zuiden van het huidig kerkgebouw.


Plantsoen en omgeving van de Basiliek Onze-Lieve-Vrouw

Albertusplein, Isabellaplein (Scherpenheuvel-Zichem)
Mariaal bedevaartsoord en vestingstad, aangelegd in 1609-1627 bij de oudste barokkerk van de Zuidelijke Nederlanden met een zevenhoekig grondplan als symbool voor de zeven smarten, omringd door een met bomen beplante 'hortus', heraangelegd tussen 1870 en 1872 in landschappelijke stijl met aangepast parkmeubilair, tuinpaviljoenen in pseudovakwerk en een omheining met smeed- en gietijzeren hekwerk. In de hortus werd de ommegang met veertien kruiswegstaties uit 1842-1843 van de hand van beeldhouwer Karel Hendrik Geerts (1807-1855) in de nieuwe parkaanleg ingepast. Op de oude vestingwal ten oosten van de hortus werd omstreeks 1900 een ommegang in neoclassicistische stijl gerealiseerd door architect Pierre Langerock (1859-1923) met vijftien mysteriën van de rozenkrans. In 1932-1933 werd in de zuidoostelijke hoek van de hortus een koepelkapel in neo-Lodewijk XVI-stijl gerealiseerd.


Sint-Augustinuskerk

Kammenstraat 73 (Antwerpen)
Voormalige kloosterkerk van de augustijnen-observanten; sedert 1803 hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw, later parochiekerk, tot 1973. Restauratie tot internationaal muziekcentrum AMUZ door het Architectenbureau Vanhecke & Suls, in 1999-2011.


Sint-Hubertuskapel

Warande (Tervuren)
Vroegbarokke kapel met contrasterend gebruik van rode baksteen en witte natuursteen, opgetrokken naar ontwerp van Wenceslas Cobergher in de 17de eeuw.


Warande

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)
De Warande van Tervuren was ooit het besloten jachtgebied van de hertogen van Brabant. Kort voor 1213 vestigde hertog Hendrik I zich in Tervuren, meer bepaald op het oostelijke punt van een landtong, gevormd door de samenvloeiing van de Maelbeek en de Voer.

Betrokken bij

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Dit gebied omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cobergher [online], https://id.erfgoed.net/personen/799 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.