Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Eligius

Beschermd monument van 29-04-2002 tot heden

ID
10369
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10369

Besluiten

Parochiekerk Sint-Eligius, dekenij, begraafplaats en kasteeldomein
definitieve beschermingsbesluiten: 29-04-2002  ID: 3851

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Eligius te Kruishoutem is beschermd als monument. Op 27-05-1975 werd het orgel van de kerk reeds beschermd als monument.Waarden

Parochiekerk Sint-Eligius is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Het algemeen belang van de monumenten binnen de dorpskom van Kruishoutem wordt als volgt gemotiveerd: Kruishoutem is een mooi voorbeeld van kasteeldorp met een sterke historische band tussen de kerk, kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit.

artistieke waarde


Het kerkgebouw vormt samen met de schilderingen, het meubilair, de beelden en glasramen een mooi voorbeeld van neogotische kunstproductie;
De kerk vormt een fraai voorbeeld van de vroege neogotiek, meer bepaald de 'Style à la Cathedraie', in het oeuvre van architect P. Croquison;
De muurschilderingen van de hand van Janssens zijn een mooi voorbeeld van de productie van het atelier tijdens de hoge neogotiek;
Het kerkmeubilair uit het atelier van F. Dumon is typisch voor de meubelproductie tijdens de hoge neogotiek.

historische waarde


Voor de nieuw te bouwen kerk werden vooraanstaande kunstenaars aangetrokken: architect P. Croquison, F. Dumon, Janssens en Dhaenens;
In de kerk bevindt zich de 19de-eeuwse tribune geschonken en voorbehouden aan de familie Desmanet de Biesme - vander Meere toenmalige kasteelheren van Kruishoutem;
Het noordaltaar werden geschonken door A.E. van Pottelsberghe de la Potterie kasteelheer van Herlegem;
Het zuidaltaar werd geschonken door de familie Van Themsche.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Eligius

Markt 25 (Kruisem)
Niet georiënteerde neogotische kerk met basilicale aanleg en noordelijke toren, naar ontwerp van de Kortrijkse provinciale architect Pierre Croquison en voltooid in 1855.