Beschermd monument

Architectenwoning Valentin Vaerwijck en burgerhuis: gevels en daken

Beschermd monument van 10-03-1994 tot heden
ID: 10377   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10377

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1994  ID: 2649

Beschrijving

De gevels en daken van de architectenwoning van Valentin Vaerwijck en het aanpalend burgerhuis zijn beschermd als monument. Van de architectenwoning zijn zowel de voor- en achtergevel samen met het dak beschermd. Van het burgerhuis zijn enkel de voorgevel en het dak beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke, wetenschappelijke en historische waarde van architectenwoning van Valentin Vaerwijck en het aanpalend burgerhuis als volgt werd gemotiveerd: als opmerkelijk voorbeeld van een harmonisch ensemble van twee rijhuizen in een modernistische architectuur van de periode 1914-1919 gebouwd voor de ontwerper-architect Valentin Vaerwyck en beeldhouwer G. Verbanck en verfraaid met sierlijk beeldhouwwerk van laatstgenoemde.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000875, Monumenten, advies KCML (1994).


Waarden

Kortrijksesteenweg 896 (gevels en bedaking) en Kortrijksesteenweg 898-904 (voorgevel en bedaking) zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble met architectenwoning Valentin Vaerwijck

Kortrijksesteenweg 892, 894, 896, 898, 904 (Gent)
Ensemble van drie rijhuizen met drie bouwlagen en pseudomansardedak, alle naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck.