Ensemble met architectenwoning Valentin Vaerwijck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kortrijksesteenweg
Locatie Kortrijksesteenweg 892-898, 904, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble met architectenwoning Valentin Vaerwijck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Architectenwoning Valentin Vaerwijck en burgerhuis: gevels en daken
gelegen te Kortrijksesteenweg 896, Kortrijksesteenweg 898-904 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 10-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 892-894, 896, 898-904. Ensemble van drie rijhuizen met drie bouwlagen en pseudomansardedak, alle naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck.

Nummer 892-894. Vrij eenvoudige bakstenen lijstgevel van twee traveeën gemarkeerd door verticaliserende pilasters. Rechthoekige garagepoort, deur en vensters met kleine roedeverdeling. Versierde borstweringen met jaarsteen "anno 1923" en panelen met art-decogetinte sierelementen.

Nummer 896. Zogenaamd "Eigen Heerd". Voormalige privéwoning van architect Vaerwyck, gebouwd tussen 1914 en 1919 (gevelsteen). Vrij zakelijke bakstenen voorgevel met hard- en zandstenen onderbouw. Geaccentueerde middenpartij met halfcirkelvormig portaal verfraaid met beeldhouwwerk uitgevoerd door Geo Verbanck naar schetsen van Vaerwyck. Acht gehurkte figuren, telkens twee op de hoek en vier afzonderlijk tussen de venstertjes, symboliseren de oproep van de arbeid aan de metselaar, grondwerker, hulpgrondwerker, schrijnwerker, timmerman, steenkapper, loodgieter en smid. Centrale rechthoekige deur met ovaal venster en bekronende bloemenfries. Afsluitend smeedijzeren hek naar ontwerp van Blancquaert. Bovenbouw met trapezoïdale, natuurstenen erker onder metalen afschuining en bekronend soort van belvedère in het mansardedak. Verdiepte vensternissen in de zijtravee; rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling. Eveneens verzorgde achtergevel van twee traveeën gemarkeerd door driezijdig uitgebouwde erkers.

Nummer 898-904. Aansluitend rijhuis van één travee met drie lagere bouwlagen eveneens gemarkeerd door een over de bovenverdieping doorlopende trapezoïdale erker op leien voetstuk ondersteund door een gesculpteerde houten console. Rechter zijpenant met reliëf van Pallas Athena boven de deur; reliëfpanelen met puttifiguurtjes onder de overkragende kroonlijst.

  • DE SMET F., Valentin Vaerwyck, zijn werk, Brussel, 1932, P. 42-45, 57.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kortrijksesteenweg (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding)

Kortrijksesteenweg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.