Parochiekerk Sint-Ursmarus: oude delen

Beschermd monument van 04-03-1947 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lierde
Deelgemeente Deftinge
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer (Lierde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45063/101.1
  • 4.01/45063/117.1
  • OO001822

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Ursmarus en restanten kerkhof

Kerkstraat zonder nummer, Lierde (Oost-Vlaanderen)

De parochiekerk Sint-Ursmarus is een georiënteerde dorpskerk ingeplant binnen een bocht aan de zuidzijde van de hoofdrijweg.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Ursmarus met uitzondering van de zijbeuken tussen het schip en het heropgebouwd koor, gebouwd in 1912-1915 naar ontwerp van Frans Van Damme. In 1976 werd deze bescherming uitgebreid met de neogotische zijbeuken.

Waarden

De Sint-Ursmaruskerk met uitzondering van de nieuwe beuken tussen koor en benedenkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.