Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Ursmarus: oude delen

Beschermd monument van 04-03-1947 tot heden
ID: 10444   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10444

Besluiten

Parochiekerk Sint-Ursmarus zonder de nieuwe beuken tussen koor en benedenkerk
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-1947  ID: 183

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Ursmarus met uitzondering van de zijbeuken tussen het schip en het heropgebouwd koor, gebouwd in 1912-1915 naar ontwerp van Frans Van Damme. In 1976 werd deze bescherming uitgebreid met de neogotische zijbeuken.


Waarden

De Sint-Ursmaruskerk met uitzondering van de nieuwe beuken tussen koor en benedenkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Ursmarus en restanten kerkhof

Kerkstraat zonder nummer (Lierde)
De parochiekerk Sint-Ursmarus is een georiƫnteerde dorpskerk ingeplant binnen een bocht aan de zuidzijde van de hoofdrijweg.