Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geheel van vier gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104540   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104540

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Symmetrisch geheel van vier gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1874. Het vastgoedproject werd opgetrokken op het restant van de gronden die in 1859 waren aangekocht voor de bouw van het Gesticht Bogaerts-Torfs.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van vier gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Van Schoonbekestraat 56-62 (Antwerpen)
Symmetrisch geheel van vier gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1874. Het vastgoedproject werd opgetrokken op het restant van de gronden die in 1859 waren aangekocht voor de bouw van het Gesticht Bogaerts-Torfs.