Beschermd monument

Huis Verschelden

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 10464   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10464

Besluiten

Woning Verschelden, woning Govaert en Villa Dora
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4244

Beschrijving

Het huis Verschelden en het hekwerk aan de straat naar ontwerp van T. Presiaux zijn beschermd als monument.Waarden

De selectie biedt een verantwoorde staalkaart van enkele typologisch verschillende woningmodellen die een kwaliteitsvolle en representatieve uiting zijn van burgerlijke eclectische architectuur. Zij hebben tevens betrekking op de gaafst geconserveerde heren- en burgerhuizen binnen het oostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen die op grond van toeschrijving of als bekend ontwerp aan het architecturaal oeuvre van bouwmeester Theophiel-Alexander Présiaux gerelateerd werden. De geselecteerde huizen illustreren een vorm van exclusieve woningbouw typerend voor eind 19de - begin 20ste eeuw en/of behoren binnen de landelijke woonkernen en de kleinere provinciale centra tot de meest opvallende huizen van hun tijd. De geselecteerde huizen getuigen architecturaal van een specifieke tijdsgeest en wooncultuur waarbij de eclectische vormentaal met divers materiaalgebuik, weelderige ornamentiek en doorgedreven detailafwerking bij uitstek aan de bouwheren toeliet hun welstand te etaleren en/of maatschappelijke status te affirmeren als burger met aanzien binnen de toenmalige dorpsgemeenschap. De jongste huizen zijn exemplarisch voor de zeer persoonlijke eclectische bouwstijl die bouwmeester Présiaux in zijn laat oeuvre ontwikkelde met een goed herkenbare eigenzinnige vormentaal en specifiek kleurgebruik. In stedenbouwkundige context gezien accentueren de geselecteerde huizen door hun opvallend voorkomen een specifieke locatie: zij zijn bijgevolg ook betekenisvol voor de historisch gegroeide ruimtelijke structuur of verlenen een extra accent aan de omgevende ruimte; tot op heden vervullen ze er een belangrijke functie als referentiepunt of herkenningsteken binnen de omgeving.

Huis Verschelden met inbegrip van de muur met hekwerk en hekstijlen aan de straat, met uitzondering van de delen die behoren tot de bouwloten van de' goedgekeurde verkaveling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als aanvankelijke fabrieksdirecteurswoning voor hemdenfabrikant Franciscus VerscheIden nabij het station van Lede, opgericht in de periode 1899-1903 en waarvan het ontwerp voorlopig wordt toegeschreven aan bouwmeester Th. Présiaux, is het alleenstaande herenhuis een representatieve vertegenwoordiger van stijlvolle eclectische architectuur op het vlak van woningbouw voor de welvarende klasse. Het herenhuis bezit door de uitgesproken symmetrie en fraaie proporties een imposante allure. Het rijke koloriet van de gaaf bewaarde voorgevel, vooral bekomen door de contrastrijke combinatie van baksteen met diverse soorten kostbare natuursteen, en de uiterst verzorgde detailafwerking dragen bij tot het zeer prestigieus karakter van de woning, in overeenstemming met de status van de bouwheer. Ook de interieurafwerking getuigt van een exclusieve en luxueuze tijdseigen afwerking. Het decoratief ijzeren hekwerk van constructeur A. Korten en de fraaie gemetste hekstijlen van de voortuinafsluiting vormen een belangrijk bijhorend architecturaal element dat integrerend deel uitmaakt van het goed. Binnen de verstedelijkte stationsomgeving van Lede profileert dit kwalitatief hoogstaand bouwwerk in eclectische stijl zich nadrukkelijk ten opzichte van de overige schaal van bebouwing.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als aanvankelijke fabrieksdirecteurswoning voor hemdenfabrikant Franciscus VerscheIden nabij het station van Lede, opgericht in de periode 1899-1903 en waarvan het ontwerp voorlopig wordt toegeschreven aan bouwmeester Th. Présiaux, is het alleenstaande herenhuis een representatieve vertegenwoordiger van stijlvolle eclectische architectuur op het vlak van woningbouw voor de welvarende klasse. Het herenhuis bezit door de uitgesproken symmetrie en fraaie proporties een imposante allure. Het rijke koloriet van de gaaf bewaarde voorgevel, vooral bekomen door de contrastrijke combinatie van baksteen met diverse soorten kostbare natuursteen, en de uiterst verzorgde detailafwerking dragen bij tot het zeer prestigieus karakter van de woning, in overeenstemming met de status van de bouwheer. Ook de interieurafwerking getuigt van een exclusieve en luxueuze tijdseigen afwerking. Het decoratief ijzeren hekwerk van constructeur A. Korten en de fraaie gemetste hekstijlen van de voortuinafsluiting vormen een belangrijk bijhorend architecturaal element dat integrerend deel uitmaakt van het goed. Binnen de verstedelijkte stationsomgeving van Lede profileert dit kwalitatief hoogstaand bouwwerk in eclectische stijl zich nadrukkelijk ten opzichte van de overige schaal van bebouwing.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Verschelden

Stationsstraat 3 (Lede)
Het herenhuis te Lede werd ontworpen door Theophiel Présiaux aan het begin van de 20ste eeuw als directeurswoning van fabrikant Franciscus Verschelden.