Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vleeshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104881   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104881

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Halle in gotische stijl gebouwd door het gilde van de Beenhouwers in 1501-1504, naar en ontwerp van bouwmeester Herman II de Waghemakere. Aangekocht door de Stad Antwerpen in 1899, en na restauratie door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen heropend als Museum van Oudheden in 1913.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vleeshuis

Vleeshouwersstraat 38 (Antwerpen)
Halle in gotische stijl gebouwd door het gilde van de Beenhouwers in 1501-1504, naar en ontwerp van bouwmeester Herman de Waghemakere. Aangekocht door de Stad Antwerpen in 1899, en na restauratie door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen heropend als Museum van Oudheden in 1913.


Is de omvattende vaststelling van

Calvarie op de Bloedberg

Driehespenstraat zonder nummer (Antwerpen)
Tegen de noordgevel van het Vleeshuis, op de zogenaamde Bloedberg, Calvarie van de hand van Cornelis Van Dael.