Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument ontworpen door Frans Van Dijck en Jules Weyns

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105824   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105824

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorlogsmonument van 1920 naar ontwerp van Frans Van Dijk en Jules Weyns, gelegen ten zuiden van de Kerk.Waarden

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument ontworpen door Frans Van Dijk en Jules Weyns

Sint-Bavoplein zonder nummer (Boechout)
Oorlogsmonument van 1920 naar ontwerp van Frans Van Dijk en Jules Weyns, gelegen ten zuiden van de Kerk.