Beschermd monument

Molens Goethals

Beschermd monument van 16-06-2005 tot heden

ID
10638
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10638

Besluiten

Molens Goethals
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-2005  ID: 4408

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de molens Goethals en de naastliggende woning.Waarden

De molens ‘Goethals’ met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : de gebouwen zelf vormen beeldbepalende voorbeelden met architecturale kenmerken uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Vermeldenswaardig zijn in dit verband: de kruiskozijnen, de sculpturale panelen, de overkragende bovenbouw op korfbogen rustend op getrapte consoles van natuursteen typerend voor een zogenaamde watergevel, het gebruik van kalkzandsteen, de bepleisterde gevel van het hoekgebouw, de vloer- en dakconstructies.

industrieel-archeologische waarde

betreft uitzonderlijk voorbeeld van een industriële maalderij gevestigd in een gebouw te dateren 18de en 19de eeuw met kern van de 17de eeuw en waarvan de uitrusting een goed voorbeeld vormt van een maalderij uit het Interbellum, in casu van 1936, in hoofdzaak van het merk 'Bühler', één van de belangrijkste Europese constructeurs van bloemmolens.
Het gaat bovendien om een belangrijke materiële getuige van de eeuwenoude, ambachtelijke en industriële activiteiten in de Gentse binnenstad en meer bepaald tussen de Vrijdagsmarkt en de Leie waarbij de ligging aan een waterloop niet zonder belang was. In het licht hiervan kan worden verwezen naar andere industriële gebouwen in de onmiddellijke omgeving.
Een belangrijk element is hierbij dat hier reeds vóór 1785 een industriële vestiging was, namelijk een boekweitmolen en vanaf 1785 een bloempelderij, recenter nog een brouwerij. Ook zijn er getuigen bewaard van de vroegere aanwezigheid van een stoommachine en stoomketel zoals de vierkante fabrieksschouw en de scheidingswand tussen de machinekamer en stookruimte.
Tenslotte bezit deze molen een indrukwekkend systeem met voorbeeldwaarde van het type transmissie met riemen alsook van een buizenstelsel voor het transport van granen en meel.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoekhuis

Meerseniersstraat 24 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een afgesnuit zadeldak. Drie traveeën brede voorgevel op de luifel boven de pui gedateerd 1712. Zijgevel, aan de kant van de Leie, van drie traveeën met oudere gevelordonnantie uit de 17de eeuw.


Molens Goethals

Meerseniersstraat 16-18 (Gent)
Eertijds boekweitmolen en van 1785 af bloempelderij. Dubbelhuis van vier traveeën, vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak met oude kern uit de 17de eeuw, zichtbaar in de begane grond. Achterpuntgevel met aandak. Bijbouw uitziend op de Leie, bakstenen gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. In de gevel ingebouwde industriële schoorsteen, afkomstig van een verbouwing tot brouwerij later tot maalderij in de eerste helft van de 19de eeuw.