Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Anna en Villa Maria

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106522
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106522

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Volgens spiegelbeeldschema opgebouwde gekoppelde burgerhuizen met omheinde voortuintjes. Neotraditionele woningen van circa 1911.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Anna en Villa Maria

Herfstlei 1-3 (Edegem)
Volgens spiegelbeeldschema opgebouwde gekoppelde burgerhuizen met omheinde voortuintjes. Neotraditionele woningen van circa 1911.