Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen Molen van 't Veld

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106844
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106844

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Houten standaardwindmolen met halfopen voet waarop telmerken, bakstenen teerlingen en leien kap, gelegen op een molenberg.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molen van 't Veld

Zeggendijk zonder nummer (Geel)
De Molen van ’t Veld, vroeger Elsummolen, is een laat 18de-eeuwse houten korenwindmolen van het type Kempische standaardmolen met halfopen voet. De molen werd een eerste maal verplaatst in 1823 en nogmaals in 1992-1993 gedemonteerd, gerestaureerd en opnieuw opgetrokken op de Zeggendijk in Geel.