Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Catharina

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden
ID: 10688   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10688

Besluiten

Geografisch pakket Sinaai
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1883

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Catharina.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Sint-Catharinakerk als volgt: als 13de-eeuwse basilicale kerk met 17de-eeuwse overwelving (middenbeuk), 18de-eeuwse wijzigingen (onder meer hoger optrekken der zijbeuken) en verbouwing en uitbreiding van benedenkerk en gevel in 1840 door architect L. Roelandt uit Gent in een vroege neogotische stijl.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000701, Dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De Sint-Catharinakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)
Ruime driebeukige kerk omringd door het kerkhof met arduinen hekpijlers uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op de noordwestelijke hoek, een oorlogsgedenkteken.