Parochiekerk Sint-Catharina

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sinaai
Straat Dries
Locatie Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46021/126.1
  • OO002207

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Dries zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Ruime driebeukige kerk omringd door het kerkhof met arduinen hekpijlers uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op de noordwestelijke hoek, een oorlogsgedenkteken.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Catharina.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Sint-Catharinakerk als volgt: als 13de-eeuwse basilicale kerk met 17de-eeuwse overwelving (middenbeuk), 18de-eeuwse wijzigingen (onder meer hoger optrekken der zijbeuken) en verbouwing en uitbreiding van benedenkerk en gevel in 1840 door architect L. Roelandt uit Gent in een vroege neogotische stijl.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000701, Dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).

Waarden

De Sint-Catharinakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.