Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jozef met omgeving

Beschermd monument van 08-12-2000 tot heden
ID: 10727   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10727

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jozef en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2000  ID: 3625

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Jozef met omgevend perceel.Waarden

De Sint-Jozefskerk met onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


- neogotisch kerkgebouw behorend tot de archeologische of ideologische strekking. Het interieur met een sterk symbolisch geladen polychromie en mobilair vertoont een zeer grote eenheid in stijl en betekenis. De benedenkerk is integraal gewijd aan de oudtestamentische tijd (op de later geïntroduceerde heiligenbeelden na), het transept is voorbehouden aan de populaire heiligendevotie en het hoogkoor verwijst naar het nieuwtestamentische christendom met klemtoon op de patroonheilige en de eucharistie. Het is tevens de uitdrukking van het laat 19de-eeuws kerkbeeld zoals het uiting kwam op Vaticanum I (1869-1870).
- Het interieur behield grotendeels de oorspronkelijke polychromie en inrichting waaronder o.m. vijf altaren en hun decoratie, kerkmeestersbanken, communiebank, doopvont, vier biechtstoelen en lambriseringen met zitbanken, orgel tribune, Heilig Grafgroep, tien gepolychromeerde heiligenbeelden, een gepolychromeerd kruisbeeld, de kruisweg, vier kroonluchters, een volledig glasramenensemble, sacristiemeubilair.

historische waarde

Vrijwel intact bewaarde neogotische kerk daterend van 1872-1878 ontworpen door stadsarchitect Edmond Serrure. Opgericht in de wijk Tereken -in oorsprong een arme stadswijk- als derde parochiekerk van Sint-Niklaas na de middeleeuwse Sint-Niklaaskerk en de 19de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk. De volledige binneninrichting werd gefinancierd met giften en omvat een merkwaardig neogotisch geheel van hoge kwaliteit, waarvoor volgende ateliers borg stonden: beeldhouwer Matthias Zens (1839-1921), beeldhouwer Pierre Peeters (18111-1925), schrijnwerker Buyens, decoratieschilder Aloïs Gossé (1861-1929), keramiekbedrijf Picha, glazeniersateliers Stalins en Janssens, en Stalins & zoon, en tenslotte Johann Klein uit Wenen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jozef

Tereken 3 (Sint-Niklaas)
Ruime neogotische kerk, in 1872-1878 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Edmond Serrure na de stichting van deze parochie op 20 mei 1872. Volledig geïntegreerd in de bestaande straataanleg en met het koor naar het Westen gericht. Achterliggende stedelijke begraafplaats. Recente restauratie door architect Fernand Weyers (Sint-Niklaas).