Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Goed ten Broeke en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-06-1997 tot heden

ID: 10776   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10776

Besluiten

Kastelen en parken
definitieve beschermingsbesluiten: 19-06-1997  ID: 3189

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het voormalige Goed ten Broeke en de omgeving, met inbegrip van de dreef en belendende percelen en de hoeven aan weerszij van de dreef.Waarden

Het zogenaamde Goed ten Broeke en omgeving bekend als de Heffink in Evergem met inbegrip van de dreef en belendende percelen en de hoeven aan weerszij van de dreef zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als goed bewaard site, opklimmend tot de middeleeuwen, met beukendreef en gedeeltelijk bewaarde omgrachting en behouden architecturaal waardevolle onderdelen, waaronder het vermoedelijk van 1551 daterende buitenhuis, de oude duiventoren en het "nieuwe" kasteeltje in eclectische stijl van 1843, met inbegrip van de directe omgeving van de dreef met vrijwel ongewijzigde perceelsstructuur zoals in kaart gebracht in 1768.

historische waarde

als goed bewaard site, opklimmend tot de middeleeuwen, met beukendreef en gedeeltelijk bewaarde omgrachting en behouden architecturaal waardevolle onderdelen, waaronder het vermoedelijk van 1551 daterende buitenhuis, de oude duiventoren en het "nieuwe" kasteeltje in eclectische stijl van 1843, met inbegrip van de directe omgeving van de dreef met vrijwel ongewijzigde perceelsstructuur zoals in kaart gebracht in 1768.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Goed ten Broeke en omgeving

Heffink (Evergem)
Het "Goed ten Broeke" in de wijk Heffink was in de middeleeuwen één der belangrijke uitbatingen van Evergem. In het centrum ervan lag het omwalde opperhof, later "huys van plaisance".

Is de omvattende bescherming van

Goed ten Broeke met dreef

Heffink 2, zonder nummer (Evergem)
De geschiedenis van het voormalige "huys van plaisance" met omwald opper- en neerhof gaat terug tot de 13de eeuw. Ten noordwesten, duiventoren met 220 woonnissen van het oude Goed ten Broeke.


Hoeve met losse bestanddelen

Heffink 1 (Evergem)
Hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen aan de westzijde van de dreef leidend naar en ten zuiden van het "Goed ten Broeke". Volgens archiefdocumenten opklimmend tot de 16de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Heffink 9 (Evergem)
Hoeve met losstaande bestanddelen in omhaagd erf met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers, gelegen aan de oostzijde van de dreef leidend naar het Goed ten Broeke.


Landhuis in neotraditionele stijl

Heffink 6 (Evergem)
Kasteeltje in neotraditionele stijl gebouwd naast het oude lusthuis zogenaamd "Goed ten Broeke" (nummer 2) in 1843 en vermoedelijk aangepast circa 1900.


Toegangsdreef met opgaande beuken Goed ten Broeke

Heffink zonder nummer (Evergem)
Een toegangsdreef van opgaande beuken, met een lengte van 784 meter, is aangelegd naar het Goed ten Broeke. De dreef is mede door zijn lengte en de ligging in het landschap beeldbepalend.