Beschermd monument

Kasteel Van Strijtem

Beschermd monument van 21-05-2003 tot heden

ID
1081
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1081

Besluiten

Kasteel, parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en dorpskern van Strijtem
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-2003  ID: 4034

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel van Strijtem.Waarden

Het kasteel van Strijtem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalig kasteel van de heren van Lombeek en Strijtem, dat aan de basis lag van ontstaan en structurele ontwikkeling van Strijtem en achtereenvolgens in het bezit van de vooraanstaande families Fariaux, van Volden en de Failly vormt het kasteel van Strijtem typologisch een mooi voorbeeld van een minstens tot het midden van de 17de eeuw opklimmend waterkasteel, ingeplant ter hoogte van de samenvloeiing van Lombeek en Elbeek en bestaande uit drie, tweelaagse vleugels met vierkante traptoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, U-vormig rond een voorplein gegroepeerd. Het huidige neoclassicistische aspect is het resultaat van verbouwingen uit de jaren 1860 waarbij de grachten werden gedempt en de gevels bezet en doorbroken met hoge beluikte vensters en terrasdeuren.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Strijtem en aanhorigheden

Schilder Evenepoelstraat 7 (Roosdaal)
Kasteel op U-vormige plattegrond, bak- en zandstenen constructie uit de 17de eeuw achter de gecementeerde gevels, bakstenen omheiningsmuur met kasteelpoort gedateerd 1788 met rechts schapenstal en links paardenstallen.


Kasteeldomein van Strijtem

Schilder Evenepoelstraat 7, Strijtemplein 15 (Roosdaal)
Landhuis vermoedelijk teruggaand op 17de-eeuws volume in traditionele bak- zandsteenstijl, aangepast in de 18de eeuw en aanzienlijk verbouwd in het derde kwart van de 19de eeuw, op heden gecementeerd; bouw van een neoclassicistisch koetshuis rond 1868 ter vervanging van voormalige pachthoeve; landhuis met koetshuis omgeven door park van circa 1 hectare met relicten van parterre en andere vorm­elementen uit het interbellum.