Beschermd monument

Kasteel Van Strijtem: koetshuis

Beschermd monument van 21-05-2003 tot heden

ID: 1083   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1083

Besluiten

Kasteel, parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en dorpskern van Strijtem
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-2003  ID: 4034

Beschrijving

De bescherming omvat het koetshuis.Waarden

Het koetshuis van het kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalig dienstgebouw van het kasteel vormt dit koetshuis met paardenstallen uit circa 1868 een markant en goed bewaard voorbeeld van een ruim geproportioneerd, neoclassicistisch geïnspireerd koetshuis getypeerd door een sobere baksteenarchitectuur van hiërarchisch opgestelde, strak belijnde geometrische volumes met een symmetrische gevelordonnantie bepaald door rondboogpoorten en registers van respec. hoge vensters met waaiervormig bovenlicht en industriële halfradvensters.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Koetshuis Kasteel Van Strijtem

Strijtemplein 15 (Roosdaal)
Ruim geproportioneerd neoclassicistisch koetshuis uit de jaren 1860 met paardenstallen en dienstwoning van circa 1868.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Strijtem

Schilder Evenepoelstraat 7, Strijtemplein 15 (Roosdaal)
Landhuis vermoedelijk teruggaand op 17de-eeuws volume in traditionele bak- zandsteenstijl, aangepast in de 18de eeuw en aanzienlijk verbouwd in het derde kwart van de 19de eeuw, op heden gecementeerd; bouw van een neoclassicistisch koetshuis rond 1868 ter vervanging van voormalige pachthoeve; landhuis met koetshuis omgeven door park van circa 1 hectare met relicten van parterre en andere vorm­elementen uit het interbellum.