Beschermd monument

Het Rommelaere Instituut

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
10980
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10980

Besluiten

Rommelaere Instituut en Fysiologisch Instituut
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2817

Beschrijving

Het Rommelaere Instituut is beschermd als monument.Waarden

Het Rommelaere Instituut voor Hygiëne, Bacteriologie en Gerechtelijke Geneeskunde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

van het gebouw ontworpen door ingenieur architect Louis Cloquet in 1898.
Historisch en wetenschappelijk is het Rommelaere Instituut zeer belangrijk als eerste en belangrijkste en modern opgevat wetenschappelijk instituut, een mijlpaal in de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek en het medisch onderwijs. Architectuur-historisch is het gebouw zeer belangrijk als realisatie van ingenieur architect Louis Cloquet in neogotische stijl vooral gekenmerkt door het polychrome en gevarieerde materiaalgebruik en de didactisch aangewende bouwvormen en technieken.
De artistieke waarde van het gebouw ligt vooral in de persoonlijke en decoratieve neogotische stijl van architect Cloquet en in het intacte bewaarde interieur en meubilair, namelijk de monumentale trappen, overkoepelde gangen en lokalen, laboratoria en practicumzalen met technische uitrusting, het groot en klein auditorium, de bibliotheek met ijzeren galerij en wandkasten.

historische waarde

van het gebouw ontworpen door ingenieur architect Louis Cloquet in 1898.
Historisch en wetenschappelijk is het Rommelaere Instituut zeer belangrijk als eerste en belangrijkste en modern opgevat wetenschappelijk instituut, een mijlpaal in de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek en het medisch onderwijs. Architectuur-historisch is het gebouw zeer belangrijk als realisatie van ingenieur architect Louis Cloquet in neogotische stijl vooral gekenmerkt door het polychrome en gevarieerde materiaalgebruik en de didactisch aangewende bouwvormen en technieken.
De artistieke waarde van het gebouw ligt vooral in de persoonlijke en decoratieve neogotische stijl van architect Cloquet en in het intacte bewaarde interieur en meubilair, namelijk de monumentale trappen, overkoepelde gangen en lokalen, laboratoria en practicumzalen met technische uitrusting, het groot en klein auditorium, de bibliotheek met ijzeren galerij en wandkasten.

wetenschappelijke waarde

van het gebouw ontworpen door ingenieur architect Louis Cloquet in 1898.
Historisch en wetenschappelijk is het Rommelaere Instituut zeer belangrijk als eerste en belangrijkste en modern opgevat wetenschappelijk instituut, een mijlpaal in de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek en het medisch onderwijs. Architectuur-historisch is het gebouw zeer belangrijk als realisatie van ingenieur architect Louis Cloquet in neogotische stijl vooral gekenmerkt door het polychrome en gevarieerde materiaalgebruik en de didactisch aangewende bouwvormen en technieken.
De artistieke waarde van het gebouw ligt vooral in de persoonlijke en decoratieve neogotische stijl van architect Cloquet en in het intacte bewaarde interieur en meubilair, namelijk de monumentale trappen, overkoepelde gangen en lokalen, laboratoria en practicumzalen met technische uitrusting, het groot en klein auditorium, de bibliotheek met ijzeren galerij en wandkasten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Rommelaere Instituut

Apotheekstraat 5, Jozef Kluyskensstraat 27-29 (Gent)
Het Rommelaere Instituut werd in eclectische stijl ontworpen door architect Louis Cloquet tussen 1900 en 1905, als een geheel met het Pharmacodynamisch Instituut en Physiologisch Instituut. Het complex op U-vormige plattegrond en met drie bouwlagen is voornamelijk gekenmerkt door de door steunberen sterk geritmeerde oostvleugel met alternerende getrapte dakvensters en gesculpteerde boogvelden op de bovenste verdieping.