Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Paulus met interieur en meubilair

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 11086   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11086

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Paulus met inbegrip van het interieur en het meubilair. De toren en het koor van de parochiekerk werden al op 15 december 1942 als monument beschermd.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van de parochiekerk als volgt gemotiveerd: het driebeukig schip uit de laatgotische periode, verbouwd in de 17de eeuw, het in de begin van de 20ste eeuw in neogotische zand- en baksteenstijl verruimd schip met nieuwe gevels en zijbeuken met dwarse zadeldaken, en in neogotische stijl verbouwd transept. De motivering van de kunsthistorische waarde klinkt als volgt: het interieurmeubilair, namelijk de communiebank uit het van de 17de eeuw, het hoofdaltaar uit de 17de eeuw, de 17de-eeuwse koormuurbeschotten, het laat 17de-eeuwse koorgestoelte, het schilderij van Lucas d'Heere, voorstellend de kruisiging, van 1565, het schilderij van N. de Liemaecker uit de eerste helft van de 17de eeuw voorstellend Onze-Lieve-Vrouw met kind, het schilderij van L.A. Verschraeren uit het midden van de 18de eeuw, voorstellend Onze-Lieve-Vrouw met Heilige Dominicus en het schilderij van J.B. Neckens uit de 17de eeuw, voorstellend de bekering van Sint-Paulus.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000656, Geografisch pakket Sint-Gillis-Waas (S.N., 1981).


Waarden

De Sint-Pauwelskerk [Sint-Pauluskerk] met inbegrip van het interieur en het meubilair (uitbreiding van het koninklijk besluit van 16 [15] december 1942) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Paulus

Dries 23 (Sint-Gillis-Waas)
Georiënteerde kerk omringd door een plantsoen waarin een gedenkteken aan de Boerenkrijg in 1798, en één aan de beide Wereldoorlogen. Smeedijzeren afsluithek met inscriptie "M. WINDEY FECIT 1760", aan vierkante arduinen pijlers met siervaasbekroning.