Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswijk Sint Pieterstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112641
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112641

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Sociale woonwijk van 60 arbeidershuizen in 1938 gebouwd naar ontwerp van Jan Crols in opdracht van de Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope Woningen. De wijk Sint Pieterstraat was naar verluidt de eerste sociale woonwijk in België uitsluitend bestemd voor krottenbewoners.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

stedenbouwkundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswijk Sint Pieterstraat

Sint Pieterstraat 1-34, 36-44, Wouwerstraat 100-140 (Turnhout)
Sociale woonwijk van 60 arbeidershuizen in 1938 gebouwd naar ontwerp van Jan Crols in opdracht van de Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope Woningen. De wijk Sint Pieterstraat was naar verluidt de eerste sociale woonwijk in België uitsluitend bestemd voor krottenbewoners.