Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Audomarus

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 11309   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11309

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Audomarus te Beveren, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Audomaruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Audomarus

St.-Brigidaplein 1 (Alveringem)
Gotische hallekerk uit de 15de eeuw; aangepast circa 1761; algemene herstellingswerken circa 1888 onder leiding van L. Tulpinck (Brugge); restauratiewerken (onder meer torenuurwerk, daken en goten, schilderwerken) onder leiding van architect P. Pauwels (Kortrijk) in 1968-1969 en 1971-1972.