Parochiekerk Sint-Audomarus

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Beveren
Straat St.-Brigidaplein
Locatie St.-Brigidaplein 1 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/301.1
  • 4.01/38002/309.1
  • OW000053

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Audomarus

St.-Brigidaplein 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Gotische hallekerk uit de 15de eeuw; aangepast circa 1761; algemene herstellingswerken circa 1888 onder leiding van L. Tulpinck (Brugge); restauratiewerken (onder meer torenuurwerk, daken en goten, schilderwerken) onder leiding van architect P. Pauwels (Kortrijk) in 1968-1969 en 1971-1972.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Audomarus te Beveren, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Audomaruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.