Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Zwijndrecht

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113280
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113280

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Geometrisch opgevat hardstenen monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen, met bronzen bas-reliëfs.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Zwijndrecht

Dorp West zonder nummer (Zwijndrecht)
Geometrisch opgevat hardstenen monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen, met bronzen bas-reliëfs.