Duitse militaire post

Beschermd monument van 25-04-2018 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Assenede
Deelgemeente Assenede
Straat Prins Boudewijnlaan
Locatie Prins Boudewijnlaan 27 (Assenede)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/43002/104.1
  • 4.01/43002/175.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Duitse militaire post

Prins Boudewijnlaan 27, Assenede (Oost-Vlaanderen)

Kleine, bijna volledig ondergrondse betonnen constructie tegen de oude Gravejansdijk aan gebouwd, in de tuin van Boudewijnlaan 27, tegen het centrum van Assenede.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Deze bescherming betreft bunker 1 van de Duitse bunkers Vorstellung, onderdeel van de Hollandstellung. In hetzelfde besluit werd nog een tweede bunker beschermd.

Waarden

De Duitse bunkers Vorstellung (Hollandstellung) omvattende bunker 1 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde twee kleine, eenvoudige betonnen posten uit de Eerste Wereldoorlog, die deel uitmaakten van de Hollandstellung. De twee betonnen posten vormen meer bepaald zeldzame getuigen van de Vorstellung. Voor zover gekend zijn dit de enige bewaarde betonnen Vorposten van de Hollandstellung. De historische context is van groot belang. De twee betonnen posten van deze Vorstellung zijn telkens opgetrokken achter een bestaande dijk, zijnde de Gravejansdijk en de Groenendijk. Met deze inplanting werd voldaan aan de richtlijnen om de Vorposten in te richten in kelders of in of tegen dijken. Hoewel er wellicht niet veel betonnen verdedigingswerken werden voorzien in deze Vorstellung, en hoewel beide constructies heel eenvoudig zijn, vormen beide constructies een essentiële getuige van de manier waarop de Hollandstellung in de zone van de Duitse landmacht, tussen Moerhuize en het kanaal Gent-Zeehaven, werd ingericht met een Vorstellung en een Hauptstellung die op zijn beurt ontdubbelde in twee verdedigingslijnen. Het verloop van de stellingen hing nauw samen met zones waar een inundatie was voorbereid en draadversperringen. De Vorstellung diende bij een vijandelijke aanval zo lang als mogelijk behouden te worden. Hiertoe werden draadhindernissen voorzien, evenals kleine steunpunten met schuilplaatsen voor de manschappen en betonnen posten voor mitrailleurs en voor lichte kanonnen. De twee betonnen posten van deze Vorstellung zijn dus van belang om de opbouw van de Hollandstellung te illustreren, in samenhang met de bunkers op grondgebied Lembeke (Kaprijke), Oosteeklo (Assenede) en Ertvelde (Evergem).

culturele waarde

Als materiële getuigen van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, waarbij het gros van Vlaanderen door een vijandelijke mogendheid werd bezet. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.