Beschermd monument

Belgisch militaire begraafplaats Hoogstade

Beschermd monument van 28-07-2008 tot heden
ID: 11407   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11407

Besluiten

Belgische militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-2008  ID: 4537

Beschrijving

De Belgische militaire begraafplaats te Hoogstade, is beschermd als monument.Waarden

Belgische militaire begraafplaats van Hoogstade is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: :
Belgische militaire begraafplaats, langs medische evacuatielijn, met veel doden uit het nabijgelegen militair hospitaal in het rustoord Clep.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Belgische militaire begraafplaats met enkele typische kenmerken, zoals de aanwezigheid van een vrij opvallende voormuur, de symmetrische aanleg met afwisseling van grasperken met paden uit steenslag, de aanwezigheid van een vlaggemast.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Belgische militaire begraafplaats met enkele typische kenmerken, zoals de aanwezigheid van een vrij opvallende voormuur, de symmetrische aanleg met afwisseling van grasperken met paden uit steenslag, de aanwezigheid van een vlaggemast.

sociaal-culturele waarde


Innoverende wijze van begraven in oorlogstijd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische militaire begraafplaats Hoogstade

Brouwerijstraat zonder nummer (Alveringem)
De doden waren grotendeels afkomstig van het militaire hospitaal Clep, dat anderhalve kilometer naar het zuidoosten toe gelegen was (nu: een bejaardeninstelling). Op 29 januari 1915 werd beslist om het 'Belgian Field Hospital', dat uit het Bisschoppelijk College van Veurne moest verdwijnen omwille van veiligheidsoverwegingen, in het 'Godshuis Clep' onder te brengen. Vanaf 15 mei 1916 werd het een Belgisch militair hospitaal, met hoofdzakelijk Belgisch personeel.