Belgische militaire begraafplaats Hoogstade

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Hoogstade
Straat Brouwerijstraat
Locatie Brouwerijstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Belgisch militaire begraafplaats Hoogstade

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-2008.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Belgisch militaire begraafplaats Hoogstade

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De doden waren grotendeels afkomstig van het militaire hospitaal Clep, dat anderhalve kilometer naar het zuidoosten toe gelegen was (nu: een bejaardeninstelling). Op 29 januari 1915 werd beslist om het 'Belgian Field Hospital', dat uit het Bisschoppelijk College van Veurne moest verdwijnen omwille van veiligheidsoverwegingen, in het 'Godshuis Clep' onder te brengen. Vanaf 15 mei 1916 werd het een Belgisch militair hospitaal, met hoofdzakelijk Belgisch personeel.

Na de oorlog vonden zowel ontgravingen (repatriëringen) plaats als herbegravingen van lichamen die gevonden waren in de omgeving bij de effening van de frontstreek. In 1920-1921 telde deze begraafplaats 972 Belgische graven naast 150 Franse en een aantal Britse en Duitse graven.

De begraafplaats werd vermoedelijk in de periode 1924-1925 heraangelegd, met het plaatsen van de officiële Belgische grafstenen. Toen de Belgische militaire begraafplaats van Reninge in 1968 werd ontruimd, werden 117 graven naar Hoogstade overgebracht (123 graven kwamen in Westvleteren terecht).

Nu liggen er 825 doden begraven, waarvan 805 Belgen en 20 Britten ("Hoogstade Belgian Military Cemetery"). 17 Belgen konden niet meer geïdentificeerd worden. 6 Belgen liggen onder een Vlaamsgezind heldenhuldezerkje.

Min of meer rechthoekige plattegrond van circa 123 op 39m, met inbegrip van de parking vooraan links. Aan straatzijde (noordwestkant) gele bakstenen voormuur met pilasters onder ezelsrug. Centraal een toegangspoort onder rondbogige opening met schilddak, bedekt met rode leien. In de poort zit een tweeledig houten hekken. De rest van begraafplaats wordt omzoomd door een afsluiting en groen. Op de begraafplaats zijn onder meer Japanse kerselaars, linden, knotwilgen, berken, coniferen, buxus en laurierkers terug te vinden.

Rechts vooraan een houten schuilgebouwtje, met grondplan, registerkastje en bezoekersboek. Vanaf toegangspoort loopt een centraal pad in rode steenslag tot aan de vlaggemast centraal achteraan op de begraafplaats. Ook de symmetrisch aangelegde kleinere paadjes, tussen de rijen grafstenen, zijn in rode steenslag aangelegd. De rijen grafstenen staan rug aan rug opgesteld, met bloemperken (rozenstruiken en narcissen in de lente) of grasstroken ervoor of ertussen. Behalve 6 heldenhuldezerkjes en 20 Britse grafstenen ('headstones') bestaan de grafstenen uit het officiële Belgische type.

  • Den Baes, Johan (eindred.), Momenten van Oorlog in Vredestijd. Een tocht langs Oorlogserfgoed in Veurne-Ambacht, V.V.V.4s Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, Veurne-Ambacht, Koksijde, 2004.
  • Informatie verzameld door Roger Verbeke
  • Informatie afkomstig van de Dienst Oorlogsgraven (Algemene Directie Material Resources – Divisie CIS en Infrastructuur – Sectie Infrastructuur – Bureau Real Estate)
  • Informatie afkomstig van de Commonwealth War Graves Commission, te raadplegen op: http://www.cwgc.org/

Bron: DW002404

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brouwerijstraat

Brouwerijstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.