Beschermd monument

Belgische militaire begraafplaats Oeren

Beschermd monument van 28-07-2008 tot heden

ID
11409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11409

Besluiten

Belgische militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-2008  ID: 4537

Beschrijving

De Belgische militaire begraafplaats te Oeren, is beschermd als monument.Waarden

Belgische militaire begraafplaats van Oeren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: :
Belgische militaire begraafplaats, vermoedelijk vanaf 1915 aangelegd in het kantonnement Oeren. Naar aanleiding van grafschennis op heldenhuldezerkjes in februari 1918 trok de 4de IJzerbedevaart in 1923 naar deze begraafplaats.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Heel mooi gelegen rond het reeds als monument beschermd kerkje. Herkenbare elementen zijn de aanleg van de rijen graven, meestal rug aan rug, op grasperken die afgewisseld worden met paadjes uit steenslag, de vlaggemast, het schuilhuisje,...

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Heel mooi gelegen rond het reeds als monument beschermd kerkje. Herkenbare elementen zijn de aanleg van de rijen graven, meestal rug aan rug, op grasperken die afgewisseld worden met paadjes uit steenslag, de vlaggemast, het schuilhuisje,...

sociaal-culturele waarde


Innoverende wijze van begraven in oorlogstijd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische militaire begraafplaats Oeren

Oerenstraat zonder nummer (Alveringem)
Belgische militaire begraafplaats tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd rond de 16de eeuws, laatgotisch kerk van Oeren.