Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Ten Bogaerde met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-07-1989 tot heden

ID
11443
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11443

Besluiten

Abdijhoeve Ten Bogaerde: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-07-1989  ID: 2340

Beschrijving

De ruime omgeving van de abdijhoeve Ten Bogaerde is samen met de eveneens als monument beschermde gebouwen van de abdijhoeve beschermd als dorpsgezicht. Omwille van een administratieve fout werd op 22 april 1990 een wijzigingsbesluit opgemaakt dat betrekking had op de afbakening van het kerkgebouw.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de ruime omgeving van de abdijhoeve Ten Bogaerde als volgt werd gemotiveerd: "Als natuurlijke omgeving van het historische gebouwencomplex "Ten Bogaerde", gekenmerkt door een openheid en vlakheid die een vrij gezicht laten op het complex."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000206, De ruime omgeving van de abdijhoeve "Ten Bogaerde", advies KCML (1987).


Waarden

De ruime omgeving van de voormalige Abdijhoeve "Ten Bogaerde" is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Ten Bogaerde

Ten Bogaerdelaan 10, 12A (Koksijde)
De abdijhoeve Ten Bogaerde is beschermd als monument. De bescherming omvat de twee eindgevels van de vroegere schuur, het kerkgebouw (met inbegrip van de twee zijgebouwen onder lessenaarsdak), de ingangspoort naar het boerenerf, de overblijfselen van de muren rondom het erf, de vier wapenschilden en alle gedeelten van de oude hoeve "Ten Boomgaerde".

Is de gedeeltelijke bescherming van

Duin-polderovergang Ten Bogaerde

Koksijde (Koksijde), Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat de bodemkundige grens en de graduele overgang tussen het duinfront en de polders. Door het actief stuiven van de duinen wordt achter dit front een zeer laag gelegen duinpanne gevormd. De percelen tussen het Langgeleed en de duinen vertonen microreliëf dat waarschijnlijk te wijten is aan de ontginning van zandige klei voor bakstenen. In de polders zorgt een netwerk van grachten voor de afwatering van dit zeer laag gelegen gebied naar het Langgeleed. De schoolhoeve Ten Bogaerde is in oorsprong een middeleeuwse abdijhoeve van Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen in Koksijde die het gebied ontgonnen hebben.