Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius

Beschermd monument van tot heden

ID
11469
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11469

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper en Sint-Eligius
definitieve beschermingsbesluiten: 07-09-1979  ID: 1296

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius is beschermd als monument.

Het betreft de uitbreiding van de bescherming tot het volledige kerkgebouw. De oudste delen van de kerk, meer bepaald de toren, het koor en de zijkapellen, werden reeds beschermd bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1939.Waarden

De Sint-Jan-de-Doper en Sint-Eligiuskerk (uitbreiding) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius

Dorpsplein zonder nummer (Anzegem)
Hoger gelegen georiƫnteerde driebeukige hallenkerk, omgeven door druippad, omlopend pad afgezoomd door leilinden. Ten zuiden van de kerk, parkje met Lourdesgrot afgezet door ijzeren hekje. Van de oorspronkelijk romaanse kruiskerk van eind 12de, begin 13de eeuw, resteert de vieringtoren met rechthoekig grondplan, het opgaand metselwerk van de transeptvleugels en delen van het in 1686 verbouwde koor. Het driebeukige schip is een wijziging uit de jaren 1820, naar ontwerp van architect L. Vuylsteke.

Is de omvattende bescherming van

Orgel parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Dorpsplein zonder nummer (Anzegem)
In de kerk werd een nieuw orgel gebouwd door Pierre (jr) van Peteghem, van 1845 tot 1847. In 1965 werd al het pijpwerk weggenomen door de firma Loncke, die een 6-tal registers verwerkte in een nieuw positieforgel dat beganegronds in de zijbeuk geplaatst werd. Al het overige van het doksaalorgel werd buiten gebruik ter plaatse gelaten. In 1992 bouwde Jean Bruggeman een nieuw koororgel, in de plaats van het Loncke-positief, en hergebruikte opnieuw de 6 Van Peteghem-registers.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.