Beschermd monument

Vrijmetselaarstempel

Beschermd monument van 08-06-1998 tot heden

ID
11470
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11470

Besluiten

Maconnieke tempel
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1998  ID: 3317

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de maçonnieke tempel van het logegebouw La Flandre.Waarden

De maçonnieke tempel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een zeldzame uiting van de neo-egyptiserende maçonnieke tempelbouw in Vlaanderen, als zeldzame uiting van de neo-egyptiserende stijl in de stad Brugge.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Natiehuis La Flandre met vrijmetselaarstempel

Beenhouwersstraat 2 (Brugge)
Samenstel van enkele gebouwen aan Sleutelbrug, evenwijdig met de Speelmansrei, en achterliggende maçonnieke tempel van "La Flandre".