Persoon

Sohier, Fernand

ID: 4511   URI: https://id.erfgoed.net/personen/4511

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartements- en handelsgebouw

Amsterdamstraat 39 (Oostende)
Appartements- en handelsgebouw, voormalig "Hoofdportaal IV" van S.E.O. (cf. Rome- en Gentstraat), gebouwd ca. 1938. Modernistisch appartementsgebouw van zes bouwlagen onder plat dak; met op begane grond rechts dienstdeur en blinde gevel, links apotheek. Gevelparement van rode baksteen op onderbouw met parement van bruine keramische tegels.


BLOSO Spuikom Oostende, watersportcentrum

Dokter Eduard Moreauxlaan 1 (Oostende)
Sluisvlietstraat z.nr. "<italic>BLOSO Spuikom Oostende</italic>". Watersportcentrum aan de Spuikom, naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge) van 1992. Losse groepering van een vijftal slaappaviljoenen bekleed met cederhout, ieder bestaande uit twee cellen (acht bedden) onder lessenaardak (eterniettichelen), met elkaar verbonden door middel van passerelle onder luifel. Groter paviljo


Burgerhuis

Langestraat 76 (Brugge)
Diephuis van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gevel uit het vierde kwart van de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1974-1975 naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) met gebruik van zandsteen.


Burgerhuis Lucashuys

Minderbroedersstraat 10 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak van 1889. Neorenaissancegetinte gevel, deels opgetrokken in 1875 in Brussel, volgens L. Devliegher Hertogenstraat nummer 22 naar ontwerp van architect M. Messenier. In 1889-1890 overgebracht naar Brugge en gedeeltelijk herbouwd naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1978-1979 naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge).


Huis Au Jambon

Spanjaardstraat 7 (Brugge)
Voormalige feestzaal, thans burelen. Verankerde bakstenen trapgevel (10 treden + topstuk) van drie + vier traveeën en nieuwbouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); vormt thans één geheel met de rechts gelegen nieuwbouw met kantoorruimten van 1971-1973 naar ontwerp van architect A. Ghyssaert en F. Sohier (Brugge) in plaats van een bepleisterde lijstgevel in empirestijl.


Natiehuis La Flandre met vrijmetselaarstempel

Beenhouwersstraat 2 (Brugge)
Samenstel van enkele gebouwen aan Sleutelbrug, evenwijdig met de Speelmansrei, en achterliggende maçonnieke tempel van "La Flandre".


Poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw

Dijver 12 (Brugge)
Voormalig poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw, heden ingang van het Groeningemuseum, zie smeedijzeren uithangbord met opschrift "GROENINGE / MUSEUM"/. Poortgebouw van 1749 met parement van arduin; drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak.


Stadswoning met beeldnis

Kelkstraat 7 (Brugge)
Heden dubbelhuis met ongelijke travee-indeling en twee bouwlagen onder zadeldak; uit de 17de eeuw, in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen, zie sporen van gedichte korfboogopening en poort links, van 1960 in plaats van smallere korfboogpoort. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1993 naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge).


Stadswoning Sint-Barbara

Kartuizerinnenstraat 2A (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning Sint-Michiel

Kartuizerinnenstraat 2A (Brugge)
Brugse traveeën, type II markeren top, hier met doorgetrokken middenpenant bekroond door punttop, 19de-eeuwse muuropeningen en sporen van vensternissen op verdieping.


Woning L. Lefèvre

Brieversweg 135 (Brugge)
Brieversweg nr. 135. Woning L. Lefèvre gebouwd in 1961 en ontworpen door architecten Peter Callebout (Nieuwpoort) en Fernand Sohier (Brugge). De lage woning onder hellend dak ligt in een ruime tuin. De voorgevel is opengewerkt met glaspartijen. BEKAERT G. en STRAUVEN F., Bouwen in België 1945-1970, 1971, p. 286.CREIJF S., Architect F. Sohier. Woonhuizen: nieuwbouw - restauratie - renovat


Woning Van Hoorebeke

Zeedijk 34 (Brugge)
Zeedijk nr. 34. Woning "<italic>Van Hoorebeke</italic>", gebouwd in 1962, naar een ontwerp van architect Peter Callebout en verwezenlijkt in het kader van de vennootschap "<italic>Atelier CS</italic>" door de Brugse architect Fernand Sohier omdat Callebout tijdens de bouwfase ernstig ziek werd. Het plan werd opgetekend door de stageair van Callebout, Paul Viérin. In 1963 kreeg de woning de

Uitvoerder van

Poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw

Dijver 12 (Brugge)
Voormalig poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw, heden ingang van het Groeningemuseum, zie smeedijzeren uithangbord met opschrift "GROENINGE / MUSEUM"/. Poortgebouw van 1749 met parement van arduin; drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak.


Stadswoning Sint-Michiel

Kartuizerinnenstraat 2A (Brugge)
Brugse traveeën, type II markeren top, hier met doorgetrokken middenpenant bekroond door punttop, 19de-eeuwse muuropeningen en sporen van vensternissen op verdieping.


Thema's

Ontwerper van

Academiestraat

Katelijnestraat