Beschermd monument

16de-eeuws gebouwencomplex

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID: 11512   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11512

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3823

Beschrijving

Het 16de-eeuws gebouwencomplex te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Het complex, zogenaamd Boterhuis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een 16de-eeuws, deels over de straat gebouwd complex met een kenmerkende traptoren. Het bevat onder meer nog een vrij brede kelder met tongewelf, een waardevolle balklaag bestaande uit de moer- en kinderbalken en een eikenhouten dakconstructie. De traptoren is voorzien van een houten spiltrap en een kruisribgewelfje.

sociaal-culturele waarde

De ligging van het pand in het smalle straatje, palend aan het Hof van Gistel, en het feit dat het pand deels over de straat is opgetrokken, verlenen het Boterhuis een beeldbepalend karakter.


Aanduiding van

Is de bescherming van

16de-eeuws gebouwencomplex

Boterhuis 2-6, Naaldenstraat 13 (Brugge)
Gedeeltelijk over de straat gebouwd complex met traptoren op L-vormige plattegrond en afgeronde traptoren in de oksel, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw (?). Verankerde en beigebeschilderde gevels van baksteen; respectievelijk één en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (respectievelijk leipannen en Vlaamse pannen). Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) in 1985.