Persoon

Dugardyn, Luc

ID
1969
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1969

Beschrijving

Zoon van architect Antoine Dugardyn, vader van architect Antoine Dugardyn junior.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

16de-eeuws gebouwencomplex

Boterhuis 2-6, Naaldenstraat 13 (Brugge)
Gedeeltelijk over de straat gebouwd complex met traptoren op L-vormige plattegrond en afgeronde traptoren in de oksel, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw (?). Verankerde en beigebeschilderde gevels van baksteen; respectievelijk één en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (respectievelijk leipannen en Vlaamse pannen). Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) in 1985.


Burgerhuis

Langerei 1 (Brugge)
Alleenstaand huis van vier + vier + vier traveeën onder zadeldak. Trapgevel, waarschijnlijk ter vervanging van een houten gevel, met jaartal 17 / 63 aan weerszij van het zoldervenster, volledig bewaard huis uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het eerste kwart van de 16de eeuw.


Burgerhuis

Steenhouwersdijk 5 (Brugge)
Onderkelderd diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 17de eeuw - eerste kwart van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1966-1975 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) voornamelijk met betrekking tot gevel onder meer vernieuwen van ramen, hermetsen van de getrapte top en vervangen van twee kelderluiken door garagepoort. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect A. Degeyter (Brugge).


Burgerhuis

Oostmeers 9 (Brugge)
Diephuis van twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) teruggaand tot de 16de eeuw. In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw – eerste helft van de 20ste eeuw toevoegen van rondboogdeur. Consoliderende restauratie in 1978 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge), slopen van de aanbouw en herstellen van de achtergevel; in 1988 uitbreiding aan tuinzijde met moderne aanbouw naar ontwerp van architecten P. Robbrecht en H. Daem (Gent).


Burgerhuis

Freren Fonteinstraat 3 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd in 1929 onder meer aanbrengen van één breed puivenster en wijzigen van de deur. Historiserende "Kunstige Herstelling" van 1976-1979 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Burgerhuis

Zilverstraat 38, 38B (Brugge)
Domein op rechthoekig grondplan; aan straatzijde, een diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, en rechts, bakstenen muur rond voorhofje; aansluitende vleugel uit de 16de eeuw op L-vormige plattegrond met in de oksel, ommuurde tuin.


Burgerhuis

Hoedenmakersstraat 11 (Brugge)
Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), in cartouches gedateerd "ANNO/ 1648".


Burgerhuis De Zwaan

Braambergstraat 34 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Hersteld in 1897 onder meer vernieuwen van natuurstenen onderdelen als speklagen, hoek- en negblokken, cartouches en afboording van de geveltop en siervazen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1982-1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) van de gevel en aanpassen van de begane grond als vierledige pui.


Burgerhuis met trapgevel

Sint-Jansstraat 10 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel uit het eerste kwart van de 17de eeuw; arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl uit het vierde kwart van 18de eeuw - met niet nader geïdentificeerd steenhouwersmerk - met buitentrap. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1974 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Gekoppelde stadswoningen gedateerd 1648

Carmersstraat 27-29 (Brugge)
Gekoppelde diephuizen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), jaarankers "16 / 48" in de toppen. Aangepaste begane gronden.


Gildehuis De Grote Vos

Steenstraat 25 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de metselaars. Diephuis van vier traveeën en heden begane grond + entresol en twee bovenverdiepingen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "Den 14 augustus" "Anno 1625", zie vergulde cartouches, naar ontwerp van H. Stalpaert, steenhouwer, en J. De Wachter, meester-metselaar.


Gildehuis van de schoenmakers

Steenstraat 40 (Brugge)
Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatgotische trapgevel van "1527-1528"; in opdracht van het ambacht gebouwd ter vervanging van het bouwvallige ambachtshuis.


Herenhuis

Verbrand Nieuwland 23 (Brugge)
Herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk ongeveer gelijktijdig met nummers 19-21 gebouwd. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1980 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Hoekhuis

Braambergstraat 2 (Brugge)
Hoekpand van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de Braambergstraat, Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. Verbouwingen aan hoekhuis, voorzien in 1919 naar ontwerp van architect H. Fonteyne (Brugge) worden omwile van financiële moeilijkheden niet uitgevoerd; wel slopen van achterbouw en optrekken van neobarokvleugel naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1972-1974 naar ontwerp van architect P. Galle (Brugge) met betrekking tot hoekpand.


Hoekhuis

Carmersstraat 16 (Brugge)
Hoekpand van vier/drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk van 1655 ter vervanging van twee houten gevels. Latere aanpassingen, zie sporen van vroegere ontlastingsbogen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1971-1973 in opdracht van Marcus Gerards Stichting en naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Hoeve Aandekooi

Aandenkooi 1 (Brugge)
Hoeve van drie losse bestanddelen in een U-vorm gesitueerd rondom een deels verhard erf. Boerenhuis van het langgeveltype met centraal het voormalige woongedeelte, rechts een lager volume met bakhuis en links een vrij groot stal-/schuurvolume.


Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64-66 (Brugge)
Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. Het ensemble is opgenomen in het beschermd landschap tussen Kruispoort en Carmersstraat.


Huis De Candelaer

Boomgaardstraat 7 (Brugge)
Imposant gotisch diephuis van drie traveeën - enkelhuisopstand - en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1500.


Huis de Kat

Markt 12 (Brugge)
Opgetrokken als "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge) met gevelopstand aansluitend bij nummers 10 en 11. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende herstelling van 1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) onder meer restauratie van de twee zijtrapgevels en de dakkapel.


Huis Dits in den grooten Mortier

Wollestraat 28 (Brugge)
Huis van drie/twee + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel van 1634 wordt in de loop van de 18de eeuw vervangen door klokgevel. Huidige gevel van 1879 gebouwd als Kunstige Herstelling. Toevoegen van Mariabeeld met Kind in 1856. 20ste-eeuwse Kunstige Herstellingen, namelijk in 1911 naar ontwerp van architect Ch. Poupaert en in 1989 naar ontwerp van architect L. Dugardyn. Verankerde bakstenen trapgevel met gebruik van arduin voor drieledige winkelpui.


Huis In d'swarte Arent

Carmersstraat 19 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), jaarcartouches "ANNO/1633". Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen en consoliderende herstelling in 1973-1975 naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).


Jeruzalemkerk, klooster, godshuis en huis Adornes

Peperstraat 1-3, 3A-B (Brugge)
Jeruzalemkerk en Huis Adornes, deel uitmakend van het complex gebouwd in opdracht van de patriciërsfamilie Adornes gelegen op de hoek van de Peperstraat met de Balstraat. Complex bestaande uit ten oosten de kapel, ten westen het woonhuis, een verbindingsgalerij tussen beide, twee vleugels met kleine godshuizen ten noorden en het eigenlijk kloosterdomein ten zuiden. Ervoor pleintje gevormd door het samenlopen van Jeruzalemstraat, Molenmeers, Rodestraat, Stijn Streuvelstraat en Balstraat.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met kerkhof

Onder de Toren (Brugge)
De monumentale gotische kerk uit de 13de eeuw is een schoolvoorbeeld van de Vlaamse baksteengotiek. Georiënteerde kruiskerk met basilicale opstand, gemarkeerd door een zware, vooruitspringende westtoren. Het omringend kerkhof met een deels gekasseid, deels geasfalteerd omlopend kerkpad, is geflankeerd door leilinden en afgezet door een bakstenen muurtje onder ezelsrug.


Proosdij van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas

Burg 1-2, 1B, 2B (Brugge)
Voormalige gerechtelijke zetel van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas; blikvanger vanaf het zuidelijk pleingedeelte. Thans Dienst Pers en Voorlichting van de provincie West-Vlaanderen.


Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1, Philipstockstraat 13 (Brugge)
Voormalige Sint-Pieterskapel en ambachtshuis van de kaarsgieters, heden zogenaamd "'t Keerske". Kapel oorspronkelijk bestaande uit een crypte, heropgebouwd circa 1389 en sinds 1581-1593 in gebruik als vereringskapel van het ambacht van de kaarsgieters. De ingebouwde voorgevel is gedeeltelijk zichtbaar vanop een kleine koer: bakstenen tuitgevel van één travee en twee bouwlagen. Op begane grond blinde arcade, mogelijk uit de 14de eeuw. Ambachtshuis opgevat als breedhuis van twee bouwlagen met jaarankers 1615.


Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, met voorheen ten noorden het voormalige kerkhof, afgeschaft in 1784 en als tuin aangelegd. De plattegrond van de kerk ontvouwt: een uitgebouwde rechthoekige westtoren met ronde traptoren in zuidoostelijke oksel uit tweede helft van de 14de eeuw, driebeukig, basilicaal schip van vier traveeën uit tweede helft van de 14de eeuw met zijkapel, transept van één travee, ruime koorpartij uit vierde kwart van de 13de eeuw – tweede helft van de 14de eeuw met hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting, kooromgang met vijf vijfzijdige kranskapellen uit tweede helft van de 15de eeuw – 16de eeuw en ten noorden en ten zuiden ingebouwde zijkapellen uit tweede helft van de 14de eeuw en ten zuiden sacristie uit tweede helft van de 15de eeuw-16de eeuw. Ten zuiden van de kerk kapittelgebouwen en museum, opgericht circa 1912-1914 naar ontwerp van A. Duclos in samenwerking met architecten J. Viérin en A. De Pauw.


Stadhuis van Brugge

Blinde-Ezelstraat 1, Burg 12 (Brugge)
Huidig gebouwencomplex, is fasegewijs tot stand gekomen op de plaats van het vroeger Ghyselhuus waar de schepenen vergaderden. De oudste vleugel, aangevat in 1376 onder graaf Lodewijk van Male, kan beschouwd wordt als het eerste monumentale, middeleeuwse stadhuis van onze gewesten en de eerste toepassing van Brugse travee. Daarnaast omvat het complex: een eerste uitbreiding van circa 1410, de Nieuwe Schepenkamer van 1523 maar na brand van 1946 herbouwd door architect J. Viérin, derde uitbreiding oorspronkelijk met kapel, keuken en wezenkamer gebouwd in 1544-1545 door meester-metselaar C. Sixdeniers, de Nieuwe Vierschaar van 1603-1604, de Thesaurie gedateerd met jaarankers 1614, een traptoren naar ontwerp van L. Delacenserie van 1903-1904 en het Kabinet van de Burgemeester van architect L. Dugardyn van 1972.


Stadswoning

Langerei 68 (Brugge)
In zijn huidige vorm, dubbelhuis bestaande uit twee trapgevels (5 treden + topstuk) met haakse zadeldaken aansluitend bij de hoofdbedaking (nok parallel aan de straat, overal Vlaamse pannen); samen zes/vijf traveeën en twee bouwlagen met oude kern.


Stadswoning

Rozenhoedkaai 9 (Brugge)
Diephuis van twee en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), oorspronkelijk gedateerd 1676. "Kunstige Herstelling" van 1977- 1980 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Stadswoning

Waalsestraat 15 (Brugge)
Samenstel van twee rijhuizen van respectievelijk één en drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat; Vlaamse pannen) uit de 16de-17de eeuw. In de loop van de jaren 1960 is begane grond van nummer 13 verstoord door garagepoort. "Kunstige Herstelling" van 1980-1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Stadswoning

Carmersstraat 17 (Brugge)
Verankerde bakstenen tuitgevel afgewerkt met vlechtingen. 16de of 17de-eeuwse oorsprong (?). Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen en restauratie in 1974 in opdracht van Marcus Gerardsstichting naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).


Stadswoning

Carmersstraat 21 (Brugge)
Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk van 1672 in plaats van houten gevel. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie in 1973-1975 naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).


Stadswoning

Potterierei 40 (Brugge)
Diephuis met enkelhuisopstand van oorspronkelijk twee brede traveeën op de begane grond, nu drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.


Stadswoning

Potterierei 49 (Brugge)
Huis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1969-1970 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) waarbij de gevel volledig is gereconstrueerd.


Stadswoning

Molenmeers 66 (Brugge)
Gevel vermoedelijk van 1873. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 naar ontwerp van architecten L. en A. Dugardyn (Brugge).


Stadswoning

Dweersstraat 13 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.


Stadswoning

Hoornstraat 4-6 (Brugge)
Dubbelhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Uit de 17de eeuw, vermoedelijk te situeren na 1635 toen de jezuïeten de toelating kregen twee huizen aan de zuidkant van de straat te slopen mits er nieuwe te bouwen.


Stadswoning

Koningstraat 2 (Brugge)
nkelhuis, schuin ingeplant, van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.


Stadswoning

Jan Boninstraat 31 (Brugge)
Huis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. "Kunstige Herstelling" van 1987 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Stadswoning Engelhuisje

Schaarstraat 54 (Brugge)
Diephuis van twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen) uit de 16de eeuw. "Kunstige Herstelling" van 1988-1990 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).


Stadswoning gedateerd 1557

Jan van Eyckplein 7 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches 1557.


Stadswoning gedateerd 1632

Jan van Eyckplein 5 (Brugge)
Eén van de laatste voorbeelden van Brugse baksteengotiek, hier echter met barokgetinte cartouches in plaats van laatgotisch maaswerk in de boogvelden.


Stadswoning van 1832

Moerstraat 18 (Brugge)
Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) gebouwd in 1832 in plaats van twee of meerdere panden; circa 1990-1992 is het volledige pand achter de gevel gesloopt en herbouwd naar ontwerp van architecten L. en A. Dugardyn (Brugge).


Stadswoningen met trapgevels

Wollestraat 28-30 (Brugge)
Twee diephuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken. Verankerde trapgevels van baksteen, uit de 18de eeuw. Latere aanpassingen onder meer consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989 naar ontwerp van architect L. Dugardyn. Drieledige onderbouw, nummer 28 met arduinen winkelpui voorzien van steenhouwersmerken te identificeren met J. Dieux en P.C. Trigalet.


Villa Josephina

Balstraat (Brugge)
Voormalig hoveniershuisje vermoedelijk teruggaand tot de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1992. Breedhuis van twee traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) gevat tussen twee tuitgevels afgewerkt met vlechtingen.


Thema's

Ontwerper van

Annuntiatenstraat

Burg

Kleine Sint-Amandsstraat

Kuipersstraat

Lange Raamstraat

Spanjaardstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dugardyn [online], https://id.erfgoed.net/personen/1969 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.