Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Ingoyghem Military Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden
ID: 11515   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11515

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4579

Beschrijving

De bescherming omvat de Britse militaire begraafplaats Ingoyghem Military Cemetery.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Ingoyghem Military Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: : Begraafplaats met een merkwaardige samenstelling van 88 doden uit het Gemenebest en maar liefst 54 Duitse doden. Ingoyghem Military Cemetery was oorspronkelijk een Duitse begraafplaats uit 1918, waaraan de geallieerden tijdens de bevrijding van de regio in oktober - november 1918 85 Britse en drie Canadese graven toevoegden. Slechts drie Duitsers konden geïdentificeerd worden.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Kleine, ommuurde begraafplaats met een driehoekig grondplan, ontworpen door William Harrison Cowlishaw. De open toegangspartij is uit witte natuursteen vervaardigd. Het 'Cross of Sacrifice' staat vooraan op de begraafplaats. Het meest opvallende element is het onderscheid tussen de typische Britse 'headstones' en de Duitse rechthoekige grafstenen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Kleine, ommuurde begraafplaats met een driehoekig grondplan, ontworpen door William Harrison Cowlishaw. De open toegangspartij is uit witte natuursteen vervaardigd. Het 'Cross of Sacrifice' staat vooraan op de begraafplaats. Het meest opvallende element is het onderscheid tussen de typische Britse 'headstones' en de Duitse rechthoekige grafstenen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Ingoyghem Military Cemetery

Pastoor Verrieststraat zonder nummer (Anzegem)
Military Cemetry, gelegen in verbindingsstraatje tussen de Pastoor Verriestraat en de Sint-Antoniusstraat. Begraafplaats met vijfhoekige plattegrond aangelegd in 1943, getypeerd door de grafstenen van witte Portlandsteen.