Beschermd monument

Huis van de Heren van Gruuthuse

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 11568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11568

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

De patriciërswoning van de Heren van Gruuthuse te Brugge, ook wel Hotel Gruuthuse genoemd, is beschermd als monument. De bescherming omvat de binnenplaats en de gebouwen er omheen die deze binnenplaats aflijnen.Waarden

Het Hotel Gruuthuuse is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17A-C (Brugge)
Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in de 14de eeuw het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit de 15de eeuw, in het vierde kwart van de 19de eeuw grondig gerestaureerd door architect L. Delacenserie (Brugge) en met vleugel aan Gruuthusestraat van het eerste kwart van de 20ste eeuw.