Beschermd monument

Godshuis De Pelikaan

Beschermd monument van 06-11-1961 tot heden
ID: 11582   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11582

Besluiten

Godshuis De Pelikaan
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1961  ID: 457

Beschrijving

Het Godshuis De Pelikaan aan de Groenerei in Brugge is beschermd als monument.Waarden

Het gebouw gekend onder de naam "Godshuis De Pelikaan" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Godshuis De Pelikaan

Groenerei 8 (Brugge)
Godshuis gesticht in 1708 doch stichtingsakte van 1714; inrichting van zeven wooneenheden met een gang en kapel, bestemd voor zeven weduwen. In 1830, vervangen van bolkozijnen en glas-in-loodramen door kleine roedeverdelingen. In 1911, verfraaiende restauratie naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). 1967-1974, omvormen van kamers tot vier woongelegenheden met vrij ingrijpende restauratie van de gevels onder meer herbouwen van geveltop en achtergevel.