Beschermd monument

Duinenabdij

Beschermd monument van 28-05-1962 tot heden
ID: 11584   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11584

Besluiten

Gebouwencomplex Duinenabdij, nu Bisschoppelijk Groot Seminarie
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-1962  ID: 468

Beschrijving

Het gebouwencomplex van de voormalige Duinenabdij aan de Potterierei is beschermd als monument. De gebouwen werden in 1833 herbestemd als Groot Seminarie.Waarden

Het gebouwencomplex van de oude Duinenabdij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duinenabdij

Peterseliestraat 19, Potterierei 72 (Brugge)
Het geleidelijk aan gebouwd complex beslaat een ruime oppervlakte tussen de Peterseliestraat, de Potterierei en de Oliebaan.