Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Niklaas

Beschermd monument van 09-06-1995 tot heden

ID
11643
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11643

Besluiten

Parochiekerk Sint-Niklaas met dorpsentiteit, kerkhof en pastorie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1995  ID: 2906

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Niklaas is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Niklaaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als zijnde een voorbeeld van een eenvoudige dorpskerk met een oude 14de-eeuwse kern met 17de-eeuwse en voornamelijk 19de-eeuwse gedeelten, en voorzien van een fraai voornamelijk neogotisch mobilair.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Smallestraat 11 (Brugge)
Georiënteerde hallenkerk van oudsher omgeven door een kerkhof en sinds de 17de eeuw gelegen rechtover de pastorie.