Beschermd monument

Abdij van Vrouwenpark: kapel van het montfortanencollege

Beschermd monument van 01-10-1998 tot heden

ID: 1168   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1168

Besluiten

Abdij van Vrouwenpark
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-1998  ID: 3353

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de kapel van het montfortanencollege, getekend door architect Eugène Stassin, ingehuldigd in 1954. Het park van de abdij van Vrouwenpark is als dorpsgezicht beschermd. De boven- en ondergrondse overblijfselen van de voormalige abdij, twee ijzerzandstenen boogbruggen en het tuinpaviljoen zijn eveneens als monument beschermd.Waarden

De kapel van het montfortanencollege is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: deze gaaf bewaarde, qua omvang bescheiden en exclusief in baksteen opgetrokken kapel (1954) - een eenbeukige ruimte met rechthoekig koor, koortribunes en kranskapellen - is als één van zijn laatste realisaties bijzonder illustratief voor het weinig gekende oeuvre van Eugène Stassin (1899-1967) die als leerling en medewerker van de befaamde benedictijner-architect Dom P. Bellot (1876-1944) zorgde voor de verspreiding van diens ideeëngoed en idioom in ons land. Belangrijkste karakteristieken van deze kapel zijn het sobere, evenwichtig geproportioneerde buitenvolume en de sfeervolle binnenruimte gebaseerd op een polychroom, zowel constructief als decoratief metselwerkgebruik in combinatie met een bestudeerde, getemperde lichtinval. In tegenstelling tot zijn meesterwerk, de Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk te Leuven, waarvan de kapel een kleinere en versoberde repliek vormt bleef hier de originele gewelfstructuur met de typische paraboolbogen en zichtbare gelamelleerde spanten bewaard.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij van Vrouwenpark, heden klooster der montfortanen

Aarschotsesteenweg 39 (Rotselaar)
Vrouwenpark is één van de weinige en voor wat Brabant betreft de enige cisterciënzerinnenabdij waarvan belangrijke restanten uit de 13de eeuw - periode van ontstaan en hoogbloei - bewaard bleven.