Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Huis de Galeye

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-12-1991 tot heden

ID: 11745   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11745

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2416

Beschrijving

Het hoekpand, met bepleisterde lijstgevels uit de 19de- en 20ste eeuw en middeleeuwse kern, is beschermd als stadsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als zijnde een in hoofdzaak 19de- en 20ste-eeuws pand met behouden elementen van de oorspronkelijke, middeleeuwse constructie.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000550, Hoekpand, advies KCML (S.N., 1990).


Waarden

Het huis is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis de Galeye

Jakob van Ooststraat 6-8, Vlamingstraat 25 (Brugge)
Het hoekpand dateert in hoofdzaak uit de 19de- en 20ste eeuw met behouden elementen van de middeleeuwse constructie, het laatmiddeleeuws huis de Galeye.