Beschermd cultuurhistorisch landschap

Mottekasteel De Hogen Andjoen

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
11772
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11772

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus met lindebomen, rondgang met kapelletjes en beukenhaag en motte De Hoge Andjoen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1957  ID: 397

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat De Hogen Andjoen.



Waarden

De Hogen Andjoen is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hogen Andjoen

Werkenplein (Kortemark)
In het centrum van Werken bevindt zich naast de Sint-Martinuskerk een indrukwekkende aarden heuvel, De Hoge Andjoen genaamd. Deze heuvel is het restant van een middeleeuws mottekasteel. Het is een van de best bewaarde motteheuvels van Vlaanderen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Middeleeuwse dorpskern Werken

Werken (Kortemark)
De historische dorpskern van Werken is gelegen op de grens van het laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse schorrengebied of overstromingsvlakte. De dorpskern omvat het mottekasteel De Hogen Andjoen met aansluitend de Sint-Martinuskerk. Ten zuiden en ten westen liggen graslanden die zich uitstrekken tot aan de Kalvebeek en de Handzamenvaart. De typische dorpsstructuur uit de middeleeuwen is hier bewaard is gebleven. 


Vallei van de Handzamevaart

Beerst, Diksmuide, Vladslo (Diksmuide), Handzame, Werken, Zarren (Kortemark)
Dit gebied omvat de polderinsnijding van de deels gekanaliseerde Handzamevaart tussen Handzame en Diksmuide, gekenmerkt door aaneengesloten graslanden. De Handzame heeft tussen het dorp Handzame en de Barisdamhoeve nog een sterk meanderende en natuurlijke loop in een smalle vallei met uitgesproken steilranden. Vanaf de Barisdamhoeve is ze sinds 1775 rechtgetrokken, gekanaliseerd en bedijkt om als transportkanaal dienst te doen. In de graslanden in de vallei zorgen “lanen” voor de afwatering naar grachten rond de percelen. De Hoge Andjoen is een mottesite waar nog duidelijk de typische dorpsstructuur uit de middeleeuwen bewaard is gebleven. De Barisdamhoeve bevindt zich op een verhevenheid, nabij de rand van de vallei, gedeeltelijk omgracht en getuigt van een dergelijke burcht.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.