Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Tremouroux-Dumont

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
117839
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/117839

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Eclectische villa uit het derde kwart van de 19de eeuw, bereikbaar langs een vrij lange, gekasseide dreef. Centraal op het voorplein bevindt zich het woongedeelte en meer zuidwaarts, vlak naast de omwalling, een U-vormige dienstvleugel.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Tremouroux-Dumont

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)
Eclectische villa uit het derde kwart van de 19de eeuw, bereikbaar langs een vrij lange, gekasseide dreef. Centraal op het voorplein bevindt zich het woongedeelte en meer zuidwaarts, vlak naast de omwalling, een U-vormige dienstvleugel.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Park van de Villa Trémouroux-Dumont

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)
Eclectische villa gebouwd omstreeks 1857 op de plaats van een dubbele feodale motte, omgeven door landschappelijk park van 35 are, aangelegd rond 1860 en uitgebreid rond 1900 tot 1,5 hectare.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Villa Tremouroux-Dumont

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.